20 Μάι 2024 00:19

ΟΡΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΧΡΙ 600 ΕΥΡΩ

Δικαιούχοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι (πλέον διετίας) του δήμου που έχουν το νοικοκυριό τους σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Προϋποθέσεις:

 1. Οικογενειακό εισόδημα έως 3.000 ευρώ (ποσό επιδότησης 600 ευρώ)
 2. Οικογενειακό εισόδημα έως 3.300 ευρώ (ποσό επιδότησης 300 ευρώ)

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση από Δ.Ο.Υ.
 2. Βεβαίωση από Δήμαρχο ή Κοινοτάρχη ότι είναι μόνιμος κάτοικος πλέον διετίας και ότι έχει δικό του νοικοκυριό σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
 4. Εκκαθαριστικό Εφορίας οικον. έτους 2007
  1. Αν δεν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προσκομίζει δύο υπεύθυνες δηλώσεις Ν. 1599/86 (πρώην 105)
  2. Αν είναι συνταξιούχος του ΟΓΑ, το τελικό σχετικό εκκαθαριστικό του ΟΓΑ (από 01/01/2006-31/12/2006)
  3. Αν είναι πολύτεκνος, το τελικό σχετικό εκκαθαριστικό από 01/01/06-31/12/06