19 Μάι 2024 12:16

“ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ”

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων με τίτλο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» το οποίο διοργανώθηκε από το Κ.Ε.Κ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ στο Δ.Δ. Πύλης του ομώνυμου Δήμου.

Το πρόγραμμα είναι ενταγμένο στα πλαίσια του Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στον Άξονα 2, Μέτρο 9 και στο Έργο «Κατάρτιση σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των περιοχών ΟΠΑΑΧ».

Η χρηματοδότηση είναι κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από τον Εθνικό Προϋπολογισμό.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι 20 άνεργοι απόφοιτοι Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου – Ι.Ε.Κ. – Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. της περιοχής Ο.Π.Α.Α.Χ. Πύλης – Μεσοχώρας απέκτησαν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία και το συγκριτικό πλεονέκτημα της ικανότητας διαχείρισης αντίστοιχων συστημάτων (ISO 14000, AGRO, κ.α.), ώστε να μπορούν να αναλάβουν την εφαρμογή τους σε οποιαδήποτε σύγχρονη κτηνοτροφική εκμετάλλευση θέλει να παράγει με λογικές πιστοποιημένων διαδικασιών και να αποδίδουν σε αντίστοιχες – ιδιαίτερα απαιτητικές – θέσεις εργασίας, με υψηλό βαθμό υπευθυνότητας και δυσκολιών, όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα στο σύγχρονο, πλήρως ανταγωνιστικό και ραγδαίως εξελισσόμενο αγροδιατροφικό περιβάλλον.

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 180 ώρες εκ των οποίων οι 120 ώρες ήταν θεωρία και οι 60 ήταν πρακτική εξάσκηση σε επιχειρήσεις που διακρίνονται στον αντίστοιχο χώρο των θεμάτων αναφοράς.

Οι 20 καταρτισθέντες, εκτός από τις εξειδικευμένες γνώσεις για τα παραπάνω αντικείμενα έγιναν δέκτες και γενικότερων εισηγήσεων που είχαν ως σκοπό την ενημέρωση τους για τη λειτουργία της Ε.Ε. και των Οργάνων της, την εκμάθηση των βασικών αρχών λειτουργίας των Η/Υ, την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, καθώς επίσης και τους τρόπους προώθησής τους στην αγορά εργασίας.

Έτσι οι καταρτιζόμενοι θα μπορέσουν να μπουν δυναμικά στη μάχη της ανεύρεσης εργασίας οπλισμένοι με σημαντικά εξειδικευμένα προσόντα.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης δίδαξαν έμπειροι και καταξιωμένοι εκπαιδευτές δίνοντας τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να γίνουν πολλαπλασιαστές των σύγχρονων ιδεών και γνώσεων.