03 Δεκ 2023 08:54

ΟΚΠΑΔ -Αποτελέσματα “Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ 1/2016” ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

ΟΚΠΑΔ – Αποτελέσματα “Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ 1/2016 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 1/2016”

 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ.pdf – Κωδικός Θέσης:103