20 Απρ 2024 00:39

ΟΚΠΑΔ -Αποτελέσματα «Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου ΠΕ Νηπιαγωγών ΣΟΧ 2/2016» – Ορθή Επανάληψη

ΟΚΠΑΔ -Αποτελέσματα «Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ 2/2016» “Ορθή Επανάληψη”

 Ειδικότητα ΠΕ Νηπιαγωγών

ΠΕ-ΣΟΧ 2.2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ