24 Ιούν 2024 03:58

ΟΓΑ. Τα οικογενειακά πολυτεκνικά επιδόματα του Α Διμήνου 2008

Η Διοίκηση του Ο.Γ.Α. ανακοινώνει ότι:

Τα οικογενειακά πολυτεκνικά επιδόματα (επίδομα 3ου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, ισόβιες συντάξεις και εφάπαξ παροχή 2.000€ Ν.3454/2006) του Α Διμήνου 2008, θα καταβληθούν σε 319.989 οικογένειες από 6 έως 15 Φεβρουαρίου 2008.

Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται σε 84.802.456,06 €.

Στα ανωτέρω οικογενειακά πολυτεκνικά επιδόματα έχει χορηγηθεί προσαύξηση 3,9% από 1-01-2008.

Τα νέα ποσά των πολυτεκνικών επιδομάτων έχουν διαμορφωθεί από 01-01-2008 ως εξής:

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Α ΄ΔΙΜΗΝΟΥ 2008

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Εφάπαξ Παροχή 2.000 € Ν. 3454/06  

2.552

Επίδομα 3ου παιδιού

170,86 €

55.681

* Πολυτεκνικό Επίδομα 42,70 €(για κάθε παιδί κάτω των 23 ετών)

79.905

Ισόβιες συντάξεις

98,27 €

181.851

Σύνολο  

319.989

Γενικό Σύνολο (ποσό)

84.802.456,06 €

 

Για τα παραπάνω επιδόματα δεν παρακρατείται φόρος από 1-1-2007.

* Το κατώτερο ποσό που καταβάλλεται ως πολυτεκνικό επίδομα στην πολύτεκνη μητέρα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό της ισόβιας σύνταξης (98,27 €).

Ο ΟΓΑ σε εκτέλεση του αρ.6 §1 και 2 του Ν.3631/2008 εξέδωσε την με αρ. 1/2008 εγκύκλιο, η οποία ορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης πολυτεκνικού επιδόματος στις τρίτεκνες οικογένειες, καθώς και σε νέες κατηγορίες δικαιούχων (ομογενείς, γονείς με αναπηρία, απορφανισθέντα τέκνα).