20 Ιούλ 2024 22:37

“Οφθαλμολογικό Απόγευμα στο Δήμο Πύλης”

δ ι ο ρ γ α ν ώ ν ε ι

σε  συνεργασία με το Ινστιτούτο Πειραματικής Οφθαλμολογίας, το Πανεπιστήμιο Μίνστερ καθώς και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παλαιοκαρυάς «Η ΓΚΡΟΠΑ»,

η μ ε ρ ί δ α   με τίτλο «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ», την Κυριακή 30 του μήνα Μαΐου στην αίθουσα του Ξενοδοχείου «ΠΟΡΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ» στις 7:00 μ.μ..

Θα υπάρξουν εισηγητές – ομιλητές, στελέχη του Ινστιτούτου Πειραματικής Οφθαλμολογίας και του Πανεπιστημίου Μίνστερ.

Ο Δόκτωρ Σόλων Θάνος – άξιο τέκνο του Δήμου Πύλης από το τοπικό διαμέρισμα Παλαιοκαρυάς – είναι η ψυχή της εκδήλωσης και μαζί του ο υφηγητής Δρ. Μ. Παυλίδης και ο Δρ. Ζ. Γκατσιούφας.

Θα υπάρξει ανοικτή συζήτηση με το κοινό, οι διαλέξεις θα είναι γενικού χαρακτήρα και κατανοητές.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α :

7.00-7.20: Προσφωνήσεις/Introductory remarks

Επιστημονικές διαλέξεις/Scientific lectures (Dr. T. Stupp)

7.20-7.35: Εισαγωγή  και ιστορία της οφθαλμιατρικής/Introduction and history of ophthalmology (Σ. Θάνος/S. Thanos, Μίνστερ/Münster)

7.40-8.10: Πολιτισμικές ασθένειες (υπέρταση, ζαχαρώδης διαβήτης) και οφθαλμός (Υφηγητής, Δρ. Μ. Παυλίδης, Αθήνα)/Cultural diseases (hypertonia, diabetes mellitus) and the eye (PD. Dr. M. Pavlidis, Athens)

8.10-8.40: Διάλειμμα/breack

8.40-9.10: Ασθένειες του κερατοειδούς και μεταμόσχευση (Δρ. Ζ. Γκατσιούφας, Χόμπουργκ)/ Diseases of the cornea and transplantation (Dr. Z. Gkatsioufas, Homburg/Germany)

9.15-9.45: Τραυματολογία του οφθαλμού και εισαγωγή στην πειραματική ιατρική (Σ. Θάνος/Dr.T. Stupp) / Traumatollogy of the eye and introdction into the experimental ophthalmology

9.45: Ανοικτή συζήτηση / open discussion

<p align=”left”>