16 Απρ 2024 23:25

Οδηγίες για τη χρήση φυτοφαρμάκων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την αριθμ 9269/246316/21-9-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας – Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης του άρθρου 18 ν.4036/2012 (Α8) για την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων θα θέλαμε να τονίσουμε ιδιαίτερα τα ακόλουθα σημεία:

Ο επαγγελματίας ή ιδιώτης ψεκαστής οφείλει:

να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα δημιουργίας μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους και της έκθεσης ανθρώπων σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος

να ενημερώνει το κοινό εγκαίρως ως και 48 ώρες πριν την εφαρμογή σχετικά με την ακριβή ώρα, μέρα και θέση ψεκασμού. Η ενημέρωση του κοινού γίνεται με τη χρήση του ακόλουθου εντύπου.

Να περιορίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό έως και απαγόρευση των εφαρμογών γεωργικών φαρμάκων στην επιφάνεια ή κατά μήκος οδών, σιδηροδρομικών γραμμών , πολύ διαπερατών εδαφών ή άλλων υποδομών που βρίσκονται κοντά σε επιφανειακή ή υπόγεια ύδατα, καθώς και στην επιφάνεια καλυμμένων εδαφών όπως αποθηκών , όπου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος απορροής στα επιφανειακά ύδατα ή στο αποχετευτικό δίκτυο.

Να τηρεί τις αποστάσεις ασφαλείας ιδιαίτερα από τις κατοικίες και λοιπές εγκαταστάσεις ανθρώπινης χρήσης σύμφωνα με την ένδειξη τοξικότητας που αναγράφεται στο φάρμακο – εικονόγραμμα κινδύνου

Να διαχειρίζεται στις κενές συσκευασίες σύμφωνα με το άρθρο 23 της Απόφασης.

Προς την αποφυγή ατυχημάτων ή και απωλειών ζωών είτε ανθρώπων είτε ζωικού κεφαλαίου, παρακαλούνται όπως τηρήσουν αυστηρά αυτές τις οδηγίες και γενικότερα τα οριζόμενα της Απόφασης. Ιδιαίτερη δε προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο χώρο στάθμευσης των ψεκαστικών μηχανημάτων ο οποίος θα πρέπει να είναι ασφαλής και μη προσβάσιμος σε τρίτους, ζώα και ιδιαίτερα παιδιά.

Από το Δήμο Πύλης

 

Έντυπο Ενημέρωσης Ψεκασμού

ΓΦ-ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ4 2020