Ο Δήμος Πύλης πενθεί.

 

 

«…Ο Δήμος Πύλης πενθεί.

Πενθεί την απώλεια του ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΑΛΑ.

Αγαπητό υιό του Γρηγόρη Μπαλά και της Παρασκευής Κατσίβελου- υπαλλήλων του Δήμου Πύλης.

Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν το γεγονός.

Ο Ανδρέας ήταν άγγελος και είναι άγγελος.

Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, θα παραμείνουν κλειστές, συμβολικά, επί τέσσερις ώρες την ημέρα της τελετής δηλ. από τις 11:00 το πρωί μέχρι 03:00 το μεσημέρι της Παρασκευής.

Καλό ταξίδι ΑΝΔΡΕΑ…».

 

Για το Δημοτικό Συμβούλιο ΠΥΛΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ