14 Ιούν 2024 00:16

O Δ.Πύλης διοργάνωσε ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους των ΤΟΕΒ

Την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 11.00π.μ. ο Δ.Πύλης διοργάνωσε ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους των ΤΟΕΒ που εδρεύουν στο Δήμο  σχετικά με την Δράση 4.3.1. Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων του ΠΑΑ 2014-2020. Στην συνάντηση παραβρέθηκε ο αρμόδιος επί των αγροτικών θεμάτων κ. Χρήστος Ζιάκας, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων κ.Βασίλης Γιαγιάκος, η Αν.Προϊσταμένη του Α.Τ.Τ.Ο.Ανάπτυξης κα.Έφη Φωτάκη, εκπρόσωποι των ΤΟΕΒ Γόμφων, Πηγής και Μουριάς καθώς και οι δύο πρώην αντιδήμαρχοι επί των αγροτικών θεμάτων κύριοι Κώστας Ζούρτος και Γιώργος Τζιωρτζιώτης.

Στην συνάντηση παρουσιάστηκαν τα βασικά στοιχεία του προγράμματος, τονίστηκε η ανάγκη εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των αρδευτικών υποδομών με σκοπό την ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση του νερού, την αύξηση της παραγωγικότητας και η βελτίωση της βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ιδίως στην συγκεκριμένη συγκυρία λόγω της ενεργειακής κρίσης, αλλά και μακροπρόθεσμα. Tέλος έγινε αναφορά στην ανάγκη για συνεχή συνεργασία μεταξύ του Δήμου και των ΤΟΕΒ αλλά και μεταξύ των οργανισμών για την στήριξη του αγροτικού χώρου.