28 Φεβ 2024 08:30

“Νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων από το ΚΕΚ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ στην Πύλη.”

Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα ένα νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων από το ΚΕΚ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ στην Πύλη Τρικάλων.

Το πρόγραμμα είναι ενταγμένο στα πλαίσια του Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στον Άξονα 2, Μέτρο 9 και στο Έργο «Κατάρτιση σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των περιοχών ΟΠΑΑΧ».

 

Η χρηματοδότηση είναι κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από τον Εθνικό Προϋπολογισμό.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» έχει ως σκοπό την κατάρτιση 20 ανέργων, απόφοιτων Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ και ΑΕΙ του Νομού Τρικάλων και συγκεκριμένα της περιοχής ΟΠΑΑΧ Πύλης – Μεσοχώρας και αποσκοπεί να ενημερώσει και να καταστήσει ικανούς τους νέους ανέργους της περιοχής που θέλουν να ασχοληθούν με τον κτηνοτροφικό τομέα, να εφαρμόζουν συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής, ώστε να μπορούν να προστατεύουν την υγεία τους, το περιβάλλον αποφασιστικά, αλλά και να παράγουν προϊόντα ποιότητας ανταγωνιστικά.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 180 ώρες εκ των οποίων οι 120 ώρες είναι θεωρία και οι 60 είναι πρακτική εξάσκηση σε επιχειρήσεις που διακρίνονται στον αντίστοιχο χώρο των θεμάτων αναφοράς.

Στο θεωρητικό μέρος θα αναπτυχθούν λεπτομερώς όλες οι διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται με τα παραπάνω πρότυπα ώστε να μπορούν οι καταρτιζόμενοι/νες να είναι ικανοί να τις εφαρμόζουν στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.

Το πρακτικό μέρος περιλαμβάνει 60 ώρες και προωθείται η ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζομένων, η αύξηση της αυτοπεποίθησής τους, η αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων, η άντληση γενικών αρχών και επιτυγχάνεται η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.

Οι καταρτιζόμενοι/νες θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, που έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο κατάρτισης με στόχο την καλύτερη προσαρμογή τους στο εργασιακό περιβάλλον και την εμπέδωση του θεωρητικού αντικειμένου, την παροχή δυνατότητας στις επιχειρήσεις να γνωρίσουν άτομα που έχουν καταρτισθεί θεωρητικά, αξιοποιώντας τα στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης.

Μετά το πέρας του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι/ες θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία και το συγκριτικό πλεονέκτημα της ικανότητας διαχείρισης αντίστοιχων συστημάτων (ISO 14000, AGRO, κ.α.), ώστε να μπορούν να αναλάβουν την εφαρμογή τους σε οποιαδήποτε σύγχρονη κτηνοτροφική εκμετάλλευση θέλει να παράγει με λογικές πιστοποιημένων διαδικασιών και να αποδίδουν σε αντίστοιχες – ιδιαίτερα απαιτητικές – θέσεις εργασίας, με υψηλό βαθμό υπευθυνότητας και δυσκολιών, όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα στο σύγχρονο, πλήρως ανταγωνιστικό και ραγδαίως εξελισσόμενο αγροδιατροφικό περιβάλλον.

Συμπερασματικά, η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στο να δώσει στους καταρτιζόμενους/ες θεωρητικά και πρακτικά εφόδια διεκδίκησης θέσης εργασίας στον τομέα της κτηνοτροφίας.