25 Ιούν 2024 20:45

Νέα υπογραφή σύμβασης κατασκευής έργου για το Δήμο Πύλης

Η Δημοτική Αρχή Πύλης με συνέπεια και αποφασιστικότητα προς τους δημότες συνεχίζει τις υπογραφές συμβάσεων κατασκευής έργων, σε όλες τις Δ.Ε. του Δήμου ειδικότερα στον ορεινό όγκο που υπέστησαν ζημιές και καταστροφές από την πλημμύρα “DANIEL”, κυρίως στο οδικό δίκτυο.

Συγκεκριμένα, υπογράφτηκε σύμβαση κατασκευής έργου «Αποκατάσταση  Ζημιών και Καταστροφών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα “Daniel” στη Δ.Ε. Αιθήκων του Δήμου Πύλης.

Ανάδοχος του έργου είναι ο Σκανδάλης Παναγιώτης, υπεύθυνος  για την εκτέλεση των εργασιών. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Πράξης  «Κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμύρας  (Daniel) του Δήμου Πύλης με κωδικό ΟΠΣ στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025».

Το συνολικό κόστος των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 250.000€ όπως αναλυτικά περιγράφεται στον προϋπολογισμό του έργου.