22 Μάι 2024 11:36

Νέα σύμβαση κατασκευής έργου για το Δήμο Πύλης

Νέα σύμβαση κατασκευής έργου υπέγραψε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Μαράβας την Δευτέρα 13 Μαΐου στο Δημαρχείο, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα “DANIEL” στις Δ.Ε. ΠΥΛΗΣ-ΓΟΜΦΩΝ και ΠΙΑΛΕΙΩΝ του Δήμου Πύλης.

Ανάδοχος του έργου είναι η Εταιρεία «Α.ΤΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο το Νικόλαο Τσίνα. Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν αφορούν α) χωματουργικά και β) τεχνικά έργα.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τις Δ.Κ. Πύλης, Κοτρωνίου, Αγίου Προκοπίου, Πετροχωρίου, Ροπωτού και Παλαιοκαρυάς.

Το παραπάνω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της πράξης «Κάλυψη Αναγκών Διαχείρισης Πλημμύρας (Daniel) Δήμου Πύλης, στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  2021-2025». Ο προϋπολογισμός  του έργου ανέρχεται στο ποσό των 200.000 ευρώ.

Η Δημοτική Αρχή Πύλης συνεχίζει  την κατασκευή έργων στο Δήμο με αμείωτο ενδιαφέρον, ειδικά μετά τις καταστροφές που προκλήθηκαν από την πλημμύρα Daniel, για την αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Πύλης.