22 Φεβ 2024 21:59

 Νέα όψη αποκτά η πρωτεύουσα του Δήμου Πύλης, η Πύλη.

Νέα όψη αποκτά η πρωτεύουσα του Δήμου Πύλης, η Πύλη.

Υπογράφτηκε στο Δημαρχείο Πύλης η σύμβαση έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Μεταξύ του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα και του αναδόχου του έργου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΘ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΑΘ. ΣΟΥΛΕΜΕΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Έργου με Προϋπολογισμό δαπάνης 1.163.664,40 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α., με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Ικανοποιημένος ο Δήμαρχος Πύλης δήλωσε σχετικά:

«…Πιο σύγχρονη, πιο όμορφη και πιο λειτουργική γίνεται η κεντρική πλατεία της Πύλης.

Δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο, θα αφήσω απλά να μιλήσουν οι εικόνες από το μέλλον…».

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ