21 Απρ 2024 14:41

«Μετάβαση Δημάρχου στην Αθήνα».

 

«Μετάβαση Δημάρχου στην Αθήνα».

 

Μετά τις απαντήσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με το πρόβλημα που προέκυψε αναφορικά με την αποζημίωση των πληγέντων του Οικισμού Βαλομανδρίου της Τοπικής Κοινότητας Παραποτάμου,

μετά την αποστολή υπομνήματος – εγγράφου, που κατέθεσε ο Δήμαρχος προσωπικά, τόσο στο αρμόδιο Υπουργείο όσο και στους τοπικούς Βουλευτές,

ο Δήμαρχος Πύλης, Κωνσταντίνος Μαράβας, μεταβαίνει ο ίδιος προσωπικά στην Αθήνα, για κατ΄ ιδίαν συνάντηση με τους αρμόδιους, την Τετάρτη ( 07.06.2017) προκειμένου να λάβουν τα δικαιούμενα χρήματα οι πλημμυροπαθείς κάτοικοι του Βαλομανδρίου.

Επισυνάπτεται η επιστολή του Δημάρχου Πύλης προς την Υπουργό κ. Αχτσιόγλου, για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.

«….

 

            ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας στους πλημμυροπαθείς της Τ.Κ. Παραποτάμου».

 

Κύρια Υπουργέ,

Αγαπητή κ. Έφη Αχτσιόγλου,

Θέλω να σας κάνω γνωστά τα παρακάτω και να ζητήσω την καθοριστική παρέμβασή σας για επίλυση θέματος που απασχολεί τον Δήμο Πύλης.

Κατά τις έντονες βροχοπτώσεις της 8ης-10ης Σεπτεμβρίου 2016 επλήγη η Τοπική Κοινότητα Παραποτάμου του Δήμου μας  και ειδικότερα οι οικισμοί του Βαλομανδρίου και του Παραποτάμου.

Ο Πηνειός ποταμός ξεχείλισε, έσπασε το φράγμα που προστάτευε τους οικισμούς με αποτέλεσμα μέσα στην νύκτα οι κάτοικοι να ξυπνήσουν με το ποτάμι να περνά ανάμεσα από τα σπίτια τους, από τους αχυρώνες τους, από τις αποθήκες τους. Ήταν θαύμα που δεν θρηνήσαμε ανθρώπινα θύματα.

Μετά το αριθμ.  πρωτ. 12832/11-9-2016 έγγραφο του ∆ήμου Πύλης,  με την αριθμ. πρωτ.  578/13-9-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, η Τοπική Κοινότητα Παραποτάμου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ζημιές.

Στον  ∆ήμο υποβλήθηκαν:

α) 64 αιτήσεις για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη βιοτικών αναγκών, με το ποσό που αναλογεί σ’ αυτές να ανέρχεται σε 37.564,16 € και

β) 64 αιτήσεις για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγέντων κατοικιών και την αντικατάσταση της οικοσκευής τους, με το ποσό που αναλογεί σ’ αυτές να ανέρχεται σε 159.559,91 €.

Όντως άμεσα και χωρίς χρονοτριβή με την αριθμ. πρωτ. ∆23/49628/3993/22-11-2016 απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίθηκε η μεταβίβαση συνολικής πίστωσης 197.124,07 € στο ∆ήμο Πύλης για την υλοποίηση αποκλειστικά και μόνο του προγράμματος κοινωνικής προστασίας που προβλέπεται από το Ν.∆. 57/73 & & την 2673/01 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1185/Β΄/11-9-2001).

Δ υ σ τ υ χ ώ ς  εδώ ξεκινά καινούργιο και μεγάλο πρόβλημα ίδιας έντασης με τις πλημμύρες δηλ.:

Οι δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων  και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών και την αντικατάσταση της οικοσκευής καθορίζεται με βάση ορισμένα κριτήρια, όπως ο αριθμός μελών οικογένειας, ο βαθμός ζημιών και το μέγεθος της κατοικίας και αφορά την κύρια κατοικία των δικαιούχων (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη). Η πληγείσα κατοικία πρέπει να αποδεικνύεται ότι ήταν η κύρια κατοικία των δικαιούχων από την υποβολή σειράς δικαιολογητικών, μεταξύ αυτών και των εντύπων Ε1 και Ε9.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθμ. ∆ια/οικ. 7827/3-8-1973 (ΦΕΚ 1024/Β) Υπουργικής Απόφασης «Περί εφαρμογής προγράμματος αντιμετωπίσεως εκτάκτων κοινωνικών αναγκών και καταπολεμήσεως της επαιτείας και αλητείας»:

Οικογένειαι ή άτομα δύναται να τύχουν της υπό της παρούσης καθοριζομένης προστασίας κατά τα εν άρθρω 7 του σχετικού (α) οριζόμενα εφ’ όσον: α) Επλήγησαν, εκ τινος τυχαίου και απροβλέπτου γεγονότος (θεομηνία, πυρκαϊά, ατύχημα, ασθένεια), της εκ τούτου προκληθείσης καταστάσεως ανάγκης μη καλυπτομένης διά τινος φορέως κοινωνικής ασφαλείας. β) Περιήλθον, ως εκ του γεγονότος τούτου, εις αδυναμίαν εξ ιδίων ή των μελών της μετ’ αυτών συμβιούσης οικογενείας, των αμέσων αυτών βιοτικών, αναγκών (στεγάσεως, τροφής, ιματισμού).

Με την αριθμ. πρωτ. Π2/οικ. 2673/29-08-2001 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών – Υγείας και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση Προγραμματικών Αποφάσεων περί παροχής Κοινωνικής Προστασίας» εγκρίθηκε η χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους θεομηνιόπληκτους και σεισμόπληκτους της χώρας για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγέντων κατοικιών τους και την αντικατάσταση της οικοσκευής τους.

Οι εκτιμήσεις των ζημιών αναφέρονται: Στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες διαβίωσης.  ∆εν συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητα κτίσματα (βοηθητικοί χώροι, αποθήκες κ.λ.π.)….. Η ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας αφορά αποκλειστικά χώρους διαβίωσης οικογενειών α’ κατοικίας και όχι κτίρια άλλης χρήσης (π.χ. καταστήματα, βιοτεχνίες, αγροτικές αποθήκες κ.λ.π.).

Με δεδομένο ότι:

Η Τοπική Κοινότητα Παραποτάμου και ειδικότερα οι οικσμοί Βαλομανδρίου και Παραποτάμου είναι αγροτική κατά κύριο λόγο περιοχή.

Πέραν των μονίμων κατοίκων, επειδή η απόσταση από την πρωτεύουσα του Νομού Τρικάλων  είναι κοντινή, ένας σημαντικός αριθμός κατοίκων διατηρεί και κατοικία στα Τρίκαλα. Όμως το μεγαλύτερο μέρος του έτους διαμένουν στο χωριό τους, στο σπίτι τους με τους βοηθητικούς χώρους, με το λεβητοστάσιο και τους καυστήρες παράπλευρα της οικίας τους,

Με δεδομένο ότι:

Δεν αμφισβητείται από κανένα η ολοσχερής καταστροφή των αιτούντων κατοίκων,

Με δεδομένο ότι:

Η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  με το  αριθμ. πρωτ. ∆23/1432/94/1-03-2017 έγγραφό της είναι    κ α τ η γ ο ρ η μ α τ ι κ ή    και ρητά απαγορεύει την Τριμελή Επιτροπή που ορίστηκε από τον Δήμο να διοχετεύσει το ποσό που εστάλει από το Υπουργείο σε όλους τους πληγέντες,

Ζ η τ ο ύ μ ε  από σας την παρέμβαση σας, όπου χρειάζεται, στην πολιτική ηγεσία του τόπου έτσι ώστε να υπάρξει δικαιοσύνη σε όλους τους πληγέντες.

Ακόμη και τροπολογία στην Βουλή, αν είναι εφικτό για την περιοχή του Παραπoτάμου. Ολόκληρο ποτάμι διαπέρασε σπίτια και περιουσίες.

Για να μην θεωρηθεί για μία ακόμη φορά ότι η πολιτική ηγεσία, το Κράτος είναι τόσο μακριά στον πολίτη, ακόμη και σήμερα που το Κοινωνικό πρόσωπο της διοίκησης είναι πιο διακριτό από ποτέ άλλοτε.

Κυρία Υπουργέ,

σε κάθε περίπτωση, ζητούμε από την πλευρά σας, συνάντηση μαζί σας για την παροχή περαιτέρω εξηγήσεων και επίλυση του προβλήματος».

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ