26 Σεπ 2023 18:50

“Μελέτη διαχείρισης διακατεχόμενου δάσους Ροπωτού.”

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πύλης προχώρησε στη μελέτη διαχείρισης του διακατεχόμενου δάσους του τοπικού διαμερίσματος Ροπωτού και προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης, προεκτιμώμενης αμοιβής 15.677,62€.

Σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα διαχείριση, το συγκεκριμένο δάσος τέθηκε υπό επιστημονική εκμετάλλευση το 1929, οπότε συντάχθηκε και η πρώτη διαχειριστική έκθεση.

Η δράση αναφέρεται στη μελέτη διαχείρισης του δασοκτήματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλη την έκταση των 1.616 Ηα. Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι:

  • ανασύνταξη του διαχειριστικού χάρτη και προτείνεται ο δασοπονικός χάρτης που θα συνταχθεί να είναι ψηφιακής μορφής.
  • γενική μελέτη και διαχείριση των συστάδων όπου περιλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την εξακρίβωση και την παρουσίαση των φυσικών και των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών του δάσους κ.ά.
  • ειδική μελέτη διαχείρισης των συστάδων όπου περιλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών που αφορούν στην περιγραφή των φυσικών συνθηκών του δάσους κατά συστάδα, του εδάφους, της σύνθεσης της βλάστησης κλπ.
  • υπολογισμός του ξυλαποθέματος και της προσαύξησης του όγκου στην περίπτωση των δασικών ειδών ελάτης – δρυός – καστανιάς.

Σκοπός της μελέτης είναι να μας δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της σημερινής κατάστασης του διακατεχόμενου δάσους του τοπικού διαμερίσματος Ροπωτού και να προσδιορίσει την πολλαπλή χρήση του δάσους (αναψυχή, υγιεινή, αισθητική, προστατευτική, οικονομική).