18 Ιούν 2024 11:18

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Δικαιούχοι οι κάτοικοι των ορεινών και πεδινών περιοχών με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 3.000 ευρώ

Προϋπόθεση:

 • Το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ

 

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση από Δ.Ο.Υ.
 2. Βεβαίωση Δημοτικού Σχολείου ή Γυμνασίου
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
  1. Αν είναι εν διαστάσει, απόφαση από αρμόδιο δικαστήριο για το ποιος έχει την επιμέλεια των παιδιών
  2. Αν δεν υπάρχει απόφαση δικαστηρίου (διάστασης), βεβαίωση από τον Δήμαρχο ή Κοινοτάρχη, όπου θα αναγράφεται ποιος έχει την επιμέλεια των παιδιών
 4. Εκκαθαριστικό Εφορίας οικον. έτους 2007
 5. Αν δεν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προσκομίζει δύο υπεύθυνες δηλώσεις Ν. 1599/86 (πρώην 105)
 6. Αν είναι πολύτεκνος, το τελικό σχετικό εκκαθαριστικό από 01/01/06-31/12/06