02 Μαρ 2024 09:18

“ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ”

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 3,000 €

(Το δικαιούνται οι κάτοικοι των ορεινών και πεδινών περιοχών)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση (από ΚΕΠ),

2. Βεβαίωση Δημοτικού Σχολείου ή Γυμνασίου (Δημόσιο σχολείο μέχρι το16Ο έτος της ηλικίας του,

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,

  • Αν είναι εν διαστάσει , απόφαση από αρμόδιο δικαστήριο ποιος έχει την επιμέλεια των παιδιών.

4. Εκκαθαριστικό εφορίας οικονομικού έτους 2008.

  • Αν δεν υποβάλλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, δύο(2) υπεύθυνες δηλώσεις Ν. 1599/86.
  • Αν είναι πολύτεκνος το τελικό σχετικό εκκαθαριστικό (από 01/01/2007 – 31/12/2007).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2434350170, 2434350130

Η υπεύθυνη του ΚΕΠ Δήμου Πύλης </font>

ΠΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ