20 Ιούλ 2024 21:40

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο ΕΣΠΑ

Στις 18 Δεκέμβρη λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013

σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ο αριθμός των επιχειρήσεων που έχουν υποβάλλει αίτηση ανέρχεται στις 5.000 ενώ ο αρχικός στόχος ήταν περίπου δεκαπλάσιος. Αναμένεται το τελευταίο χρονικό διάστημα να αυξηθεί δραστικά ο αριθμός των αιτήσεων αλλά και πάλι ΄συμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς είναι δύσκολο να καλυφθεί ο στόχος για τις περίπου 50.000 επειχειρήσεις.

Βάσει των παραπάνω κρίνεται, επιβεβλημένο για τις επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν χαμηλή βαθμολογία στην προαξιολόγησή τους (λίγο πάνω από τη βάση ή κοντά σ'αυτή) να υποβάλλουν αίτηση διότι αναμένεται η βαθμολογία ένταξης να είναι αρκετά χαμηλή.