29 Μάι 2024 17:32

Λειτουργία Γραφείου ΙΚΑ στον Δήμο Πύλης

Ένα πάγιο και συνεχές αίτημα των κατοίκων της Πύλης φαίνεται ότι παίρνει σάρκα και οστά.
 Η λειτουργία γραφείου ΙΚΑ στην περιοχή είναι γεγονός μετά και την παραχώρηση από τον Δήμο Πύλης, γραφείου, για τις ανάγκες της στέγασής του.
Η απίστευτη ταλαιπωρία που υπέμειναν επί σειρά ετών οι κάτοικοι της περιοχής, μεταβαίνοντας στα Τρίκαλα ακόμη και για τα πιο απλά δικαιολογητικά, λαμβάνει πλέον τέλος, αφού η ίδρυση του γραφείου ΙΚΑ στην Πύλη θα διασφαλίσει την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατοίκων της περιοχής.
Σήμερα έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία οι ακόλουθες εργασίες μέσω ηλεκτρονικών διαδικασιών :

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:
1.    Διαχείριση οθόνης αναζήτησης ασφαλισμένου.
2.    Απογραφή ασφαλισμένων.
3.    Μεταβολή των μεταβλητών στοιχείων του μητρώου ασφαλισμένων.
4.    Θεώρηση βιβλιαρίου υγείας για τις περιπτώσεις που η ασφαλιστική ικανότητα αποδίδεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (εκτύπωση σε Α4).
5.   Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για μακροχρόνια ανέργους του ΟΑΕΔ.
6.   Αίτηση για έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασθενείας ΕΚΑΑ.
7.   Χορήγηση κωδικού χρήστη (κλειδάριθμου) σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΟΔΩΝ:  
8.   Εκτύπωση του αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης
9.   Διαχείριση Λογαριασμού Χρήστη

Σύντομα εκτιμάται ότι θα υλοποιηθούν και οι υπόλοιπες εργασίες μέσω ηλεκτρονικών διαδικασιών που δεν έχουν μέχρι σήμερα τεθεί σε λειτουργία