07 Δεκ 2023 07:10

“Λειτουργία αρδευτικών – αντλητικών συγκροτημάτων”

Όσοι παραγωγοί δεν πρόκειται να λειτουργήσουν το 2014 τα αρδευτικά – αντλητικά τους συγκροτήματα, πρέπει να το δηλώσουν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2014 στο γραφείο 337 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Τρικάλων μαζί με ένα αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού της ΔΕΗ.

Από το Δήμο Πύλης