24 Ιούλ 2024 09:35

Λαϊκή Τέχνη & Πολιτισμός

ΑΡΘΡΟ / 29.11.2023

Περιγραφή Προγράμματος

Τα πλεονεκτήματα της ενδυνάμωσης και της ενασχόλησης με τον λαϊκό πολιτισμό είναι πολλά, ιδίως για τους ενήλικες που ανήκουν στην ομάδα των NEETs (νέοι που δεν βρίσκονται σε εκπαίδευση, απασχόληση ή κατάρτιση). Αυτοί οι νέοι έχουν αυξημένο κίνδυνο περιθωριοποίησης και τα μουσεία μπορούν να εργαστούν θετικά προς την κατεύθυνση της δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού και εμπειριών, κατάλληλων για την κινητοποίηση αυτής της ομάδας. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε υλικό, στρατηγική και εμπειρίες που μπορούν να υποστηρίξουν τους νέους NEETs, εστιάζοντας στις δεξιότητες που απαιτούνται για την αγορά εργασίας του πολιτιστικού τομέα.

 

Στόχοι Προγράμματος

Οι στόχοι του προγράμματος μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

 • Δημιουργία ενός καινοτόμου μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος για ενήλικες που ανήκουν στην ομάδα των NEETs
 • Μετάβαση του καθεστώτος των μουσείων από χώρους επίσκεψης σε χώρους υποστήριξης και εμπλοκής της τοπικής και ευρωπαϊκής κοινωνίας
 • Μετατόπιση της αντίληψης των μουσείων ως χώρους μάθησης και εμπειριών για κάθε μέλος και ομάδα της κοινωνίας
 • Χρήση της τεχνολογίας ως μέσο προβολής και ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου της Ευρώπης
 • Ανάδειξη των μουσείων ως θεσμών ικανών να τονώσουν την κοινωνική συνοχή όλων των κοινωνικών ομάδων
 • Εκσυγχρονισμός των μουσείων λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που επιβάλλει η πανδημία Covid-19, με την προσαρμογή τους στον ψηφιακό κόσμο, μέσω του οποίου μπορούν να απευθύνονται σε μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

 

Αποτελέσματα Προγράμματος

Στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι η δημιουργία ενός Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος στο οποίο θα ασχοληθούμε με την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους νέους NEETs, δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη των νέων.

Οι διδακτικές ενότητες είναι 6 και θα είναι οι ακόλουθες:

 1. Ιστορία και βασικές έννοιες του λαϊκού πολιτισμού
 2. Λαογραφία στην Ευρώπη
 3. Η ευρωπαϊκή διάσταση του τομέα
 4. Πολιτιστική επικοινωνία
 5. Μουσειακή πολιτιστική κληρονομιά ικανή να αποφέρει έσοδα σε ιδρύματα και κοινότητες
 6. Πολιτιστική διαχείριση μουσείων και άλλων πολιτιστικών χώρων

 

Νέα Προγράμματος

 • 1η διαδικτυακή συνάντηση του προγράμματος

1st Online Meeting

10/03/2023

Η πρώτη συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 24/02/2023. Στη συνάντηση αυτή, ο κάθε εταίρος παρουσίασε τις δραστηριότητες και το προφίλ του, ενώ προσδιορίστηκε η ομάδα-στόχος του έργου, και τέθηκε ένα πρόγραμμα για τις μηνιαίες δραστηριότητες των εταίρων.

 

 • 2η διαδικτυακή συνάντηση του προγράμματος

2nd Online Meeting1

03/08/2023

Στη δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση, οι εταίροι συζήτησαν τη δομή του μαθήματος μαζικής διαδικτυακής μάθησης (MOOC), και τις ενότητες που θα αποτελέσουν το MOOC. Η γόνιμη συζήτηση οδήγησε σε μια κοινή κατανόηση της δομής και στη συνδημιουργία του περιεχομένου που θα συμπεριληφθεί. Σε κάθε ενότητα, οι εταίροι μοιράστηκαν τις δικές τους προτάσεις. Επιπλέον, οι εταίροι συζήτησαν την επικείμενη ημερομηνία για την πρώτη δια ζώσης συνάντηση.

 

 • 1η δια ζώσης συνάντηση του προγράμματος, Πύλη, Ελλάδα

Pili1

Pili2

Pili3

Pili4

Στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2023, το Λαογραφικό Μουσείο Πιαλείας δέχθηκε τις αντιπροσωπείες των εταίρων του προγράμματος Erasmus+, με τίτλο “Λαϊκή Τέχνη και Πολιτισμός: Προσφέροντας Εκπαιδευτικές Ευκαιρίες στους Νέους Ανθρώπους”, που συντονίζει ο Δήμος Πύλης. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάδειξη του λαϊκού πολιτισμού του τόπου, ως μέρος μιας ευρωπαϊκής οικογένειας, αλλά και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των νέων, σχετικά με τα μουσεία και τη λαογραφία. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του Μουσείου Palatul Culturii στο Ιάσιο της Ρουμανίας, του Πανεπιστημίου Kadir Has στην Κωνσταντινούπολη, και του οργανισμού Mercato delle Gaite στην Ιταλία. Κατά τη διάρκεια των ημερών της συνάντησης, οι εταίροι επισκέφθηκαν διάφορα αξιοθέατα του Δήμου, συναντήθηκαν με το Δήμαρχο Πύλης, και ξεναγήθηκαν στο Λαογραφικό Μουσείο της Πιαλείας. Το μουσείο διαθέτει μια πλούσια συλλογή, κυρίως λαογραφικού περιεχομένου. Στόχος του προγράμματος είναι να αναδείξει το μουσείο και να το καταστήσει προσιτό, όχι μόνο στους κατοίκους του χωριού, αλλά και σε ένα ευρύτερο κοινό.

 

 • 2η δια ζώσης συνάντηση του προγράμματος, Ιάσιο, Ρουμανία

I4

I5

I3

I2

I1

Οι εταίροι του προγράμματος Folk Art and Culture συναντήθηκαν στο Ιάσιο της Ρουμανίας μεταξύ 22-23 Απριλίου στο πλαίσιο της δεύτερης διακρατικής συνάντησης. Είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν όλοι μαζί για την πορεία των αποτελεσμάτων που αναπτύσσονται, για τα μελλοντικά βήματα, αλλά και για τις δράσεις διάδοσης που οργανώνονται. Φορέας υποδοχής αυτή τη φορά ήταν το συγκρότημα μουσείων Palatul Culturii din Iași – Complexul Muzeal Național Moldova”, και συγκεκριμένα το Εθνογραφικό Μουσείο που στεγάζει. Οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν και το μουσείο Οίνου και Κρασιού στην πόλη Hârlău και συμμετείχαν και σε εργαστήρι παραδοσιακού βαψίματος αυγών για τις γιορτές του Πάσχα.

#folkart #erasmusplus #culture #adulteducation #learning #museums

 

 

                                          Logo Erasmus+                              Logo Iky