Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (δημοτικός ξενώνας),στην Κοινότητα Παχτουρίου.