Κλιμάκιο του ΙΓΜΕ επισκέφθηκε την Πιαλεία για αυτοψία της Κατολισθείσας περιοχής «ΑΛΠΙΝΑ»

Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου Κλιμάκιο του ΙΓΜΕ αποτελούμενο από τους Γεωλόγους κκ Ναταλία Σπανού και Λάμπρο Πυργιώτη επισκέφθηκε την κατολισθηθείσα περιοχή της Πιαλείας στην θέση «ΑΛΠΙΝΑ», προκειμένου να ελέγξει και να χαρτογραφήσει τα φαινόμενα που έλαβαν χώρα, να προβεί σε συμπεράσματα αναφορικά με το μηχανισμό γέννησης τους και τα αίτια που τα προκάλεσαν καθώς και την επικινδυνότητα περαιτέρω εξέλιξής τους.

Πρώτα οι Γεωλόγοι του ΙΓΜΕ ελέγξανε την περιοχή όπου καταστράφηκαν ολοσχερώς τρία σπίτια και στη συνέχεια διπλανή θέση που υφίστανται τέσσερεις οικίες οι οποίες δεν επηρεάσθηκαν από τα παραπάνω φαινόμενα. Στην τελευταία περίπτωση δεν παρατηρήθηκαν παρά μικρορωγματώσεις στον αύλειο χώρο αυτών, ενώ τα φαινόμενα αστάθειας περιορίζονται σε αγρούς κατάντη.

Στην ενημέρωση που έκαναν μετά το τέλος του ελέγχου οι Γεωλόγοι  κκ Σπανού και Πυργιώτης με παρόντες τους πληγέντες ιδιοκτήτες των τριών σπιτιών καθώς και αυτών των άλλων τεσσάρων, ανέφεραν ότι η περιοχή που επλήγη από τα κατολισθητικά φαινόμενα κρίνεται ακατάλληλη για μελλοντική οικιστική ανάπτυξη.

Για τα τέσσερα σπίτια την περιοχή της ‘ΑΛΠΙΝΑΣ» δεν αναμένονται  πρόβλημα λόγω  εξέλιξης των φαινομένων τόσο κυρίως της μορφολογικής τους θέσεις όσο και της καλής θεμελίωσής τους. Οι μικρορωγματώσεις που παρατηρήθηκαν οφείλονται σε καθιζήσεις των υλικών επιχωμάτωσης.

Αναφορικά με τους τρεις κλάδους των ελιγμών του αγροτικού δρόμου που έχει πληγεί από την εκδήλωση των αστοχιών, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε λαμβάνοντας άμεσα μέτρα είναι η επούλωση των ρωγματώσεων με εξομάλυνση χωρίς προσθήκη στην παρούσα φάση υλικών επιχωμάτωσης. Οταν σταματήσουν οι βροχές μπορεί να διαμορφωθεί και να λειτουργήσει ο δρόμος για τις ανάγκες των κατοίκων, με μέριμνα των Μηχανικών της Περιφέρειας και του Δήμου Πύλης, οι οποίοι θα δημιουργήσουν ένα σύστημα επιφυλακής για την περίπτωση επαναδραστηριοποίησης των φαινομένων.

Φυσικά τελειώνοντας οι Γεωλόγοι ανέφεραν ότι πρέπει να ακολουθήσει Γεωλογική και Γεωτεχνική Μελέτη που θα διαρκέσει κάποιο χρονικό διάστημα, για τον προσδιορισμό του βάθους ολίσθησης και την εξέταση της δυνατότητας λήψης μέτρων σταθεροποίησης της περιοχής που επλήγη. Αμεσα κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή δασοτεχνικών φραγμάτων ανάσχεσης της ροής του χειμάρρου που διέρχεται στον πόδα των αστοχιών.

Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Μαράβας, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αθανάσιος  Κωστάκης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πιαλείας κ. Νίκος Λεμονάς.