29 Σεπ 2023 23:18

Κλειστά και την επόμενη εβδομάδα όλα τα σχολεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Τη μη διεξαγωγή των μαθημάτων σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, από τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023, ανακοίνωσαν το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και η Περιφέρεια Θεσσαλίας,

σύφωνα με την υπ’αριθμ. 363050/Σ.138514/15-09-23 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της διαρκούς χαρτογράφησης της υφιστάμενης κατάστασης στο σχολικό δίκτυο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συνεκτιμώντας υγειονομικές παραμέτρους, την ανάγκη ολοκλήρωσης του ενδελεχούς ελέγχου και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς πρόσβασης στα σχολεία.

Παρακάτω επισυνάπτεται η σχετική απόφαση.