ΚΕΠ Δήμου Πύλης – Ξεκινούν οι αιτήσεις για την Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ Έτους 2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι από 07.11.2018 ξεκινούν οι αιτήσεις για την Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ Έτους 2018. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 30η Δεκεμβρίου 2018.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίζουν τα εξής δικαιολογητικά:
Αντίγραφο Υγειονομικής Επιτροπής Απόφασης Αναπηρίας σε ισχύ
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
Εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2017
Βιβλιάριο Υγείας
Δύο (2) φωτογραφίες σε περίπτωση που η κάρτα δεν έχει χώρο για θεώρηση