28 Φεβ 2024 07:48

Ανακοίνωση – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμόυ σχολικών μονάδων