Ανακοίνωση – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμόυ σχολικών μονάδων

 

Κατεβάστε τα Αρχεία

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_II

Αίτηση_Υπεύθυνη_Δήλωση_του_υποψηφίου