24 Φεβ 2024 15:29

“Καταβολή οικογενειακού επιδόματος από τον ΟΑΕΔ”

Την 01.06.2010 αρχίζει η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών για την καταβολή του οικογενειακού επιδόματος του ΟΑΕΔ και θα διαρκέσει μέχρι και τις 31.01.2011.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.   Βεβαίωση του εργοδότη υπογεγραμμένη & σφραγισμένη από τον εργοδότη. Στις περιπτώσεις οικοδόμων ή ημερομίσθιων εργατών, που δεν έχουν σταθερό εργοδότη, ώστε να προσκομίσουν τη βεβαίωση, προσκομίζονται τα ένσημα του προηγούμενου της επιδότησης έτους (αρκούν 50).

2.   Ατομικό & Οικογενειακό Βιβλιάριο Ασθενείας των παιδιών, όπου φαίνεται η θεώρηση του Ι.Κ.Α. για τα προστατευόμενα μέλη, το προηγούμενο και το τρέχον έτος. Σε περιπτώσεις, που διαπιστώνεται έλλειψη ειδικών διατάξεων θεώρησης (ανεργία, μακροχρόνια ανεργία, νέοι άνεργοι κ.λ.π.), τότε για τον περαιτέρω έλεγχο επιδεικνύονται τα ένσημα του προηγούμενου της επιδότησης έτους (αρκούν 50).

3.   Βιβλιάριο Ε.Τ.Ε. με το όνομα του δικαιούχου, φωτοτυπία 1ης σελίδας, του οποίου θα κρατείται απαραιτήτως στο φάκελο του ασφαλισμένου.

4.   Βιβλιάριο Ασθενείας του/της συζύγου, όταν ανήκει σε άλλο Ταμείο Ασφάλισης εκτός του Ι.Κ.Α. (Δημόσιο, ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ, ΟΓΑ κ.λ.π.). Όταν και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι επιδόματος (ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ), υποβάλλεται κοινή δήλωση για το ποιος από τους δύο θα εισπράξει το επίδομα.

5.   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τη χορήγηση του επιδόματος τρίτου παιδιού  – άρθρο 18 Ν. 1346/83 (ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ).

6.   Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας – Εκκαθαριστικό Εφορίας 2009.

 

Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ