20 Απρ 2024 01:53

“Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2014”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                       

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ                    

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.)  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»

 

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα

Ο Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά των  δημοτών του Δήμου Πύλης να συμμετέχουν σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα διακοπών στην Αθλητική Κατασκήνωση «ΣΚΟΥΡΑ Α.Ε.» που βρίσκεται στις Νέες Φώκιες Χαλκιδικής, χωρισμένη σε τέσσερις πτέρυγες ηλικιακής διαμονής (5-9 ετών, 9,5-12 ετών, 12,5-14 ετών και 15-17 ετών).

Συνοπτικά το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 

Τη μεταφορά των παιδιών στην κατασκήνωση από την έδρα του Δήμου, την Πύλη, καθώς και την επιστροφή.

Την πλήρη διατροφή με τέσσερα (4) γεύματα την ημέρα

24ωρη ιατρική φροντίδα

Ασφάλιση σε ασφαλιστική εταιρία

Όλες τις δραστηριότητες της κατασκήνωσης όπως αναλυτικά  αναφέρονται στο διαφημιστικό έντυπο της κατασκήνωσης

Γιορτή φιλοξενίας γονέων

Η περίοδος φιλοξενίας των παιδιών είναι από 09/08/2014 έως 18/08/2014 (εννέα διανυκτερεύσεις).

Το ποσό συμμετοχής του γονέα για κάθε παιδί είναι 205,00 € (διακόσια πέντε ευρώ) τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αναχώρηση των παιδιών.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα διατίθενται και θα υποβάλλονται στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Πιαλείων στη Φήκη, μαζί με Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2431352341 Ευαγγελία Φιστοπούλου

 

                                                           Πύλη  02/07/2014                                                                                               Η Πρόεδρος του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης

                                                      Βαΐα Μπουροκώστα – Βίτσα