«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πύλης»

KΚατεβάστε τα αρχεία

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ
2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ-ΑΔΑ
3. Γενικό_Έντυπο_Οικονομικής_Προσ_190122.signed
4.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5&6. πΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
7.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
8. ΕΣΥ
9.ΤΣΥ
10.ΣΑΥ
11.ΦΑΥ
12. ΕΕΕΣ
12. ΕΕΕΣ
Win rar