«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Πέτσα,

με ΑΔΑ: ΨΞΝΒ46ΜΤΛ6-ΘΓ6,

εντάχθηκε ο Δήμος Πύλης στο Πρόγραμμα του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».

Έργου με Προϋπολογισμό δαπάνης 90.000,00 Ευρώ, με βάση την αριθμ. 15/2019 μελέτη που συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Πύλης.

Προβλέπεται η κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής στα παρακάτω σχολεία:

Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Πύλης – Παλαιομοναστήρου – Πηγής – Λυγαριάς – Μουριάς – Φιλύρας – Φήκης – Γόμφων – Γυμνάσιο, Λύκειο & ΕΠΑΛ Πύλης.

Σκοπός:

Η ανεμπόδιστη, αυτόνομη και ασφαλής πρόσβαση των ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο ή εμποδιζόμενων ατόμων γενικότερα, η οποία θα εξασφαλιστεί με το σωστό σχεδιασμό, τη σωστή επιλογή υλικών και τον ορθό τρόπο κατασκευής σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ