«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ»

 

KKατεβάστε τα αρχεία

 

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ- ΑΔΑ
2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ
3. Γενικό_Έντυπο_Οικονομικής_Προσ_110222
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΥΛΗΣ (1)
5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
7. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
8. ΕΣΥ
9. ΣΑΥ
10. ΦΑΥ
11. ΕΕΕΣ
11.ΕΕΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ 1.ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ_signed οκ
ΣΧΕΔΙΟ 2.MHKOTOMH ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ_signed οκ
ΣΧΕΔΙΟ 2.ΔΙΑΤΟΜΕΣ (ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΥΛΗΣ) signed – ΘΕΩΡ οκ
ΣΧΕΔΙΟ1 .ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ signed – ΘΕΩΡ οκ

 

Gmail.zip.winrar