23 Μάι 2024 06:13

Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε   εκτάκτως  χθες, στις  επτά (7) Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης με μοναδικό θέμα Συνεδρίασης το κάτωθι:
Αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης της πράξης  «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) – Αποδοχή της πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
Το ποσό χρημάτων ανέρχεται στο ύψος των 620.000 Ευρώ.
Περιλαμβάνει και προβλέπει την ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων, την κατασκευή και διαμόρφωση πεζοδρόμων στην Τοπική Κοινότητα Πύλης, με σκοπό την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των οικισμών ΝΕΑ ΠΥΛΗ και στην περιοχή επέκτασης σχεδίου πόλης Πύλης.