Κατασκευή γηπέδου Παλαιομοναστήρου Δήμου Πύλης

 

Κατεβάστε τα αρχεία

01. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ ΤΕΛ_signed

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΗΜΔΗΣ ΓΗΠΕΔΟ

ΤΕΥΔ_signed

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ_signed

fay_signed

say_signed

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΛΑΙΟΜ ΚΗΜΔΗΣ

ΟΚ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ_signed

8.esy_N.4412 ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ ΟΚ_signed

9.tsy ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ ΟΚ_signed