27 Φεβ 2024 12:45

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ με την αριθμ. 27/2022 απόφαση του Δ.Σ. αποφάσισαν την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση στην επιβολή σε βάρος των δήμων και των δημοτών του τέλους ταφής και περιβαλλοντικής εισφοράς από 1η Ιανουαρίου 2022 μέσω των Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) και ζητά την κατάργησή του με παράλληλη χρηματοδότηση και προώθηση των απαιτούμενων έργων εκ μέρους της πολιτείας για την μηχανική βιολογική επεξεργασία των λυμάτων απαραίτητη προϋπόθεση μηδενισμού των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τα απόβλητα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ