«Καταφύγιο Αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Πύλης».

Με ΑΔΑ: ΩΜΚ746ΜΤΛ6-ΨΓ9 εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ο Δήμος Πύλης, με σκοπό την «Κατασκευή εγκαταστάσεων Καταφυγίου των αδέσποτων ζώων του Δήμου Πύλης».

Προϋπολογισμού δαπάνης 301.320,00 Ευρώ.

Θα γίνει σε δημοτικό επιλεγμένο χώρο στην Δ.Ε. Πιαλείων και στην Κοινότητα Φήκης.

Είναι μία σοβαρή προσπάθεια του Δήμου Πύλης με στόχο την επίλυση του μεγάλου προβλήματος, -όσο γίνεται-, των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Με βάση την Ελληνική Νομοθεσία, με ευαισθησία στα ζώα συντροφιάς, θα πετύχουμε την προσωρινή παραμονή των αδέσποτων, την παροχή κατάλληλης κτηνιατρικής περίθαλψης και επανένταξη τους στο φυσικό περιβάλλον.

«…Ο Δήμος Πύλης συνεχίζει την προσπάθεια για να μειωθεί το πρόβλημα των αδέσποτων σε συνεργασία με τις φιλοζωϊκές οργανώσεις, με ιδιώτες κτηνιάτρους.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Ζούρτος και η Προϊσταμένη του αρμόδιου τμήματος κ. Φωτάκη, παρά τα λιγοστά μέσα που διαθέτουμε, κάνουν τα πάντα για την προστασία των αδέσποτων τόσο στην Πύλη όσο και στα χωριά μας.