14 Απρ 2024 12:37

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΙΙ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΥΛΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΥΛΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2

ΠΥΛΗ 29/09/2007

Αναμένουμε όλοι τις εξελίξεις. Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο όσον αφορά το νέο αυτοδιοικητικό τοπίο. Περιμένουμε να δούμε τη γενικότερη και ειδικότερη τοποθέτηση του ΥΠΕΣΔΑ σε ότι έχει σχέση με την Α/θμια και Β/θμια τοπική αυτοδιοίκηση. Όσον αφορά το Δήμο μας, οφείλω να σας τονίσω ότι επί της βασικής αρχής είμαστε θετικοί. Εάν η όλη διαδικασία εκτιμηθεί στη βάση της εθελούσιας συνένωσης, όπως σύμφωνα με πληροφορίες ακούγεται, πιστεύω και ταυτόχρονα εκτιμώ, ότι η όλη διαδικασία θα τραβήξει μακριά. Η πρότασή μου και ταυτόχρονα άποψή μου την οποία και θα στηρίξω σε σχέση με τον καλύτερο σχεδιασμό και προγραμματισμό είναι ότι θα έπρεπε στο σχέδιο Καποδίστριας 2 να προβλέπονταν μια πιλοτική εφαρμογή σε μια διοικητική περιφέρεια της χώρας σε πρώτη φάση, να διερευνηθούν τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της όποιας εφαρμογής να συνεκτιμηθούν και στη συνέχεια να γενικευθεί στη χώρα η όποια εφαρμογή του Καποδίστρια 2. Είναι γεγονός ότι οι κυοφορούμενες διοικητικές αλλαγές στον αυτοδιοικητικό χάρτη δικαιολογημένα δημιουργούν στους αιρετούς και στις μικρές ιδιαίτερα κοινωνίες αντιδράσεις, φοβίες, προβληματισμούς για το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η οποιοδήποτε εφαρμογή θα κρίνει θετικά ή αρνητικά την ευημερία των επόμενων γενεών. Η Πύλη όπως πολύ καλά γνωρίζετε είναι κεντροβαρής Δήμος από πλευράς γεωγραφικής και χωροταξικής θέσης. Έχοντας όλα εκείνα τα στοιχεία υποδομών και διοικητικής λειτουργίας, υπηρεσιών, άλλωστε προυπήρχε ως Δήμος πριν την εφαρμογή του Καποδίστρια αντιμετωπίζαμε θετικά και πριν και τώρα την οποιαδήποτε συνεργασία με τους όμορους δήμους, με η χωρίς Καποδίστρια 2.