Καινούργιες συμβάσεις έργων υπέγραψε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας

Καινούργιες συμβάσεις έργων υπέγραψε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, ήτοι:

1ον: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ».
Προϋπολογισμού δαπάνης 350.000,00 Ευρώ, με αριθμό μελέτης 10/2019 και χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ.
Ανάδοχος του έργου η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ».
Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στις υποδομές του Δήμου Πύλης λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών (παρατεταμένων και έντονων βροχοπτώσεων) που επικράτησαν τα τελευταία χρόνια, κυρίως στις Δ.Ε Αιθήκων, Πινδέων, Μυρόφυλλου και Νεράιδας.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
2ον: «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων»
Προϋπολογισμού δαπάνης 500.000,00 Ευρώ, με αριθμό μελέτης 36/2018 και χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.
Ανάδοχος του έργου η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ».
Αντικείμενο του έργου η κατά χώρο και χρόνο ρύθμιση της κινήσεως των υδάτων του κ λ ά δ ο υ Καλογήρων (από το όνομα της Τοπικής Κοινότητας Καλογήρων της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων του Δήμου Πύλης).
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας δηλώνει ικανοποιημένος λέγοντας:
«…Εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, κάνουμε την δουλειά μας. Τίποτα παραπάνω τίποτα παρακάτω.
Είναι έργα που έρχονται μέσα από τον προγραμματισμό των προηγούμενων χρόνων.
Ότι είχαμε πει το υλοποιούμε, βήμα – βήμα.
Έργα περιβαλλοντικά και ουσιαστικά.
Διευκολύνουμε την ζωή των δημοτών μας, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες μας.
Δημιουργούμε συνθήκες ασφάλειας και καλύτερης μετακίνησης όλων.
Παραδίδουμε στις επόμενες γενιές αυτό που χρειάζονται.
Και οπωσδήποτε, όπως κάθε έργο, δίνουμε δουλειές και ρίχνουμε χρήμα στην πραγματική τοπική οικονομία.
Κάνουμε πράξη ότι έχουμε υποσχεθεί.
Απλά συνεχίζουμε.
ΚΑΛΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ…».

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ