20 Μάι 2024 00:01

Εισήγηση του Δημάρχου στη Γ. Συνέλευση της ΤΕΔΚΕ Ν. Τρικάλων

Τραυματισμένη οικονομικά για μία ακόμη χρονιά, φαίνεται ότι βγαίνει η Αυτοδιοίκηση, αναφορικά με τα ποσά που αποτυπώθηκαν στο προσχέδιο του φετινού προϋπολογισμού.

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΔΚ. Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2007

Αγαπητοί συνάδελφοι

Υψηλοί προσκεκλημένοι

Κυρίες και κύριοι

 Ένα χρόνο σχεδόν μετά τις τελευταίες αυτοδιοικητικές αλλαγές πιστεύουμε ότι είμαστε έτοιμοι να κατανοήσουμε το ρόλο της Τ.Α στη νέα πραγματικότητα όσον αφορά τη γενικότερη οικονομική κατάσταση των δήμων & κοινοτήτων του νομού μας.

 Ως ιδιαίτερη κρίσιμη χρονιά για την Τ.Α. κρίνεται η φετινή που διανύουμε και η επόμενη χρονιά το 2008, καθώς «ανοιχτά» παραμένουν πλήθος σημαντικών θεμάτων – οικονομικών και θεσμικών.

Δε χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για να διαπιστώσει ότι υπάρχει έντονο οικονομικό πρόβλημα στους Ο.Τ.Α.

Η οικονομική κατάσταση των περισσοτέρων Δήμων βρίσκονται στο «κόκκινο»

 Τραυματισμένη οικονομικά για μία ακόμη χρονιά, φαίνεται ότι βγαίνει η Αυτοδιοίκηση, αναφορικά με τα ποσά που αποτυπώθηκαν στο προσχέδιο του φετινού προϋπολογισμού.

Πολλά είναι τα μέτωπα που παραμένουν ανοιχτά και βρίσκονται στο προσκήνιο. Προς το παρόν καμία ορατή πρόβλεψη δεν φαίνεται να ξεκαθαρίζει την κατάσταση όσον αφορά την αύξηση πόρων για την Τ.Α. με αποτέλεσμα να αποτελεί μείζον ζήτημα συνέχισης της ομαλής λειτουργίας των δήμων και κοινοτήτων της χώρας και του νομού μας ειδικότερα.

 Επιτρέψτε μου, όσον αφορά τα οικονομικά, κυρίαρχο είναι το στοιχείο της κατοχύρωσης και ενίσχυσης της οικονομικής αυτοδυναμίας και αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. Θέμα που απασχολεί την Τ.Α εδώ και πάρα πολλά χρόνια και που αποδεικνύεται ότι τα ανάλογα χρήματα ποτέ δε φτάνουν στα ταμεία των δήμων. Σύμφωνα με στοιχεία της ΚΕΔΚΕ μιλάμε για οφειλόμενα από παρακρατηθέντες πόρους 2,8 δις ευρώ από το 1989 μέχρι σήμερα.

 Με δυο λόγια, επιτέλους κάποτε πρέπει να κλείσουν οι “Μαύρες τρύπες” που έχουν δημιουργηθεί με τελικό αποτέλεσμα να φτάσουν τα χρήματα στα ταμεία των δήμων και δεύτερον να σταματήσει η οικονομική απονεύρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και να αποκατασταθούν οι αδικίες των προηγούμενων ετών. Ας αποτελέσουν λοιπόν την φετινή προίκα των δήμων με το να αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό του 2008. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχει η υπόσχεση ότι θα αρχίσει η σταδιακή καταβολή τους από το πρώτο εξάμηνο του 2008 αφού έχει συσταθεί επιτροπή μεταξύ των δύο μερών, υπουργείο και ΚΕΔΚΕ, η οποία θα καθορίσει το τελικό ποσό και τον τρόπο καταβολής. (Σημειώνεται ότι ανάλογη επιτροπή είχε συγκροτηθεί και κατά το παρελθόν και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είχε βεβαιώσει μέχρι το 2003 οφειλές του δημοσίου προς τους ΟΤΑ ύψους στο 1,4 δις ευρώ. Μάλιστα είχε καθοριστεί η καταβολή να γίνει με την μορφή ομολόγων, αρχής γενομένης από το Νοέμβριο του 2005).

 Είναι όμως γεγονός αναμφισβήτητο πλέον, ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια έτσι ώστε η θέση της Τ.Α στο πολιτικό σύστημα να μεταβληθεί, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που δημιουργεί η σύγχρονη κοινωνία. Πρέπει όμως να είμαστε σαφείς και συγκεκριμένοι. Εάν οι όποιες αλλαγές, δε συνοδευτούν με τους αναγκαίους πόρους, δε χωρά καμία αμφιβολία ότι πολλοί Δήμοι κινδυνεύουν να <<υποβιβαστούν στη Γ΄ εθνική>> με όποιες αρνητικές συνέπειες αφορούν τους πολίτες.

 Κυρίες και κύριοι.

 Τρεις είναι οι βασικές πηγές εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ).

 

Β. Ίδια δημοτικά έσοδα

Γ. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), που τα τελευταία χρόνια έχει σχεδόν ταυτιστεί με τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ).

 

Τα ΚΠΣ αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή εσόδων, με καταλυτική επίδραση στην ανάπτυξη της χώρας αλλά και κάθε μιας τοπικής κοινωνίας. Ωστόσο επηρεάζουν ελάχιστα τη λειτουργικότητα και την κατάσταση των ΟΤΑ, ως οικονομικών μονάδων. Σίγουρα όμως

 Οι ΚΑΠ περικόπτονται συστηματικά όλα τα χρόνια και το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Ο Νόμος 1828 καθιέρωσε την αυτοτέλεια των πόρων προς την Αυτοδιοίκηση και η μη εφαρμογή του είναι η βασική αιτία που έχει δημιουργηθεί μία τεράστια δυσπιστία μεταξύ Κυβέρνησης και Αυτοδιοίκησης.

 Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε την εικόνα που παρουσιάζουν τα επιμέρους οικονομικά στοιχεία των πιστώσεων που έχουν κατανεμηθεί στους δήμους του νομού μας.

Α. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΑΠ)

1. 2007 20.122.841,00 ΕΥΡΩ

Β. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

1. 2006 222.000,00 ΕΥΡΩ.

 

2. 2007 222.000,00 ΕΥΡΩ

Γ. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. 2006 7.580.200,00 ΕΥΡΩ

 

2. 2007 7.580.200,00 ΕΥΡΩ

 

 
Δ. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

1. 2007 173.700,00 ΕΥΡΩ

 
Ε. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

 

 

1. 2006 2.911.795,24 ΕΥΡΩ

 

2. 2007 2.911.795,24 ΕΥΡΩ (Το ποσό των 2.183.846,3 ευρώ έχει ενσωματωθεί στους ΚΑΠ και το ποσό των 727.948,9 ευρώ έχει αποδοθεί).

 

 ΣΤ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

A. 2006 3.579.560,00

Για το 2007 υπάρχουν επιμέρους στοιχεία., καλύτερη εικόνα θα έχουμε στη λήξη του οικονομικού έτους.

 

 

 Παρακαλώ θερμά στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να παρουσιάσω τις βασικές θέσεις που μας αφορούν σε βασικά οικονομικά θέματα και αναφέρονται:

 

1.ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΤΑ

Ανεκτέλεστη παραμένει η δέσμευση της Κυβέρνησης για επιστροφή των παρακρατηθέντων, από προηγούμενα έτη, πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σημειώνεται ότι το ποσό που είχε υπολογιστεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ήταν, μέχρι το 2003 σε ονομαστικές τιμές και άτοκα, 1,4 δις €. Σήμερα πλέον το ποσό αυτό, με τις αποκλίσεις στις μεταφερόμενες και μεταφερθείσες αρμοδιότητες, έχει υπερδιπλασιαστεί.

Αναμένουμε το χρονοδιάγραμμα και τον τρόπο απόδοσης των παρακρατηθέντων πόρων της ΤΑ

2. ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Τα ποσά που αναγράφονται κάθε χρόνο στον κρατικό προϋπολογισμό και συνοδεύουν τις αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν στους ΟΤΑ με τους Νόμους 2880 και 3106 είναι πολύ μικρότερα από τα ποσά που αναφέρονται στις αντίστοιχες ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας. Το 2006 από τον κρατικό προϋπολογισμό δόθηκαν για τις μεταφερθείσες αρμοδιότητες (βρεφονηπιακοί, αθλητικά κέντρα και επισκευές σχολείων) 180 εκ. €, όταν στην ΚΥΑ ενεγράφησαν 421 εκ. €. Η διαφορά, ύψους 262 εκ. €, μόνο για το 2006, χρηματοδοτήθηκε με πόρους των ΟΤΑ. Στον προϋπολογισμό του 2007 έχει εγγραφεί το ίδιο ποσό, 180 εκ. €. Το συνολικό έλλειμμα, για το χρονικό διάστημα 2003-2007, από την περιορισμένη απόδοση των πόρων για τη χρηματοδότηση των μεταφερθεισών αρμοδιοτήτων, ξεπερνάει πλέον το 1.140 εκ. €. Στο ποσό αυτό δεν εμπεριέχονται οι αναγκαίοι πόροι για τις απαιτούμενες συντηρήσεις και επισκευές των υποδομών που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση αυτών των αρμοδιοτήτων.

Μία νέα γενιά ελλειμμάτων δημιουργείται στις υπό μεταφορά αρμοδιότητες. Σημαντικές κοινωνικές υπηρεσίες, όπως δομές κοινωνικού χαρακτήρα, σχολικοί φύλακες ΑΜΕΑ, αλλά και η δημοτική αστυνομία, παραμένουν χωρίς κρατική χρηματοδότηση. Παρά τις ρητές δεσμεύσεις της κυβέρνησης, οι οποίες εμπεριέχονται και στο σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 2007, στον κρατικό προϋπολογισμό έχει εγγραφεί κονδύλι μόνο για τα ΚΕΠ ύψους 45 εκ. € .. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι

<p> 

το κονδύλι αυτό αφορά σε 2.600 υπαλλήλους που ο προϋπολογισμός της μισθοδοσίας τους είναι 52 εκ. €. Το συνολικό έλλειμμα της μισθοδοσίας των συμβασιούχων, που μονιμοποιήθηκαν με το ΠΔ 164, στις υπό μεταφορά αρμοδιοτήτων που καλείται να πληρώσει η ΤΑ, για το 2007, πλησιάζει τα 85 εκ. €.

3. ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

Προτείνεται:

α. Το Δημόσιο να καταβάλλει, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, τη δαπάνη μισθοδοσίας όλων των συμβασιούχων που καλύπτουν υπηρεσίες μεταφερθείσες από το Δημόσιο στην Αυτοδιοίκηση και οι οποίοι κατετάγησαν, με το Π.Δ. 164, σε θέσεις αορίστου χρόνου στους ΟΤΑ ή σε νομικά τους πρόσωπα

β. Το Δημόσιο να χρηματοδοτήσει επίσης όποιες δαπάνες κριθούν ότι είναί νόμιμες 1<:αι πρέπει να καταβληθούν στους παραπάνω συμβασιούχους (δώρα, επιδόματα, νυχτερινή εργασία, υπερωρίες, κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών).

4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ.

Η λύση στα οικονομικά αδιέξοδα της ΤΑ είναι η φορολογική αποκέντρωση. Με τον τρόπο αυτό η Ελληνική ΤΑ θα συγκλίνει με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, θα

 αποφευχθούν συγκρούσεις μεταξύ κεντρικής διοίκησης και ΤΑ, θα εκλείψη ο

κίνδυνος δημιουργίας νέας γενιάς παρακρατηθέντων και θα οδηγηθούμε στην ΤΑ της μεγαλύτερης ευθύνης και προγραμματισμού.

Με απόφαση της στο τελευταίο τακτικό της συνέδριο (Ρόδος 2006), η ΚΕΔΚΕ έθεσε ως προτεραιότητα τη φορολογική αποκέντρωση. Τα βασικά σημεία της πρότασης

είναι:

  • . Δεν προτείνεται νέα φορολογία αλλά μελετάται η μεταφορά φορολογικών πόρων από το κεντρικό κράτος στην Τ.Α
  • Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στους φόρους εισοδήματος και περιουσίας.
  • Οι φόροι που θα μεταφερθούν πρέπει να έχουν τοπικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε η αποτελεσματική τους διαχείριση να επιτρέψει μείωση φορολογικών συντελεστών.
  • Η δημιουργία του νέου φορολογικού συστήματος της Τ.Α δε θα πρέπει να επιβαρύνει το κόστος συμμόρφωσης του πολίτη.

 

  • Το υπάρχον φορολογικό σύστημα της Τ.Α πρέπει να απλοποιηθεί και να γίνει περισσότερο αποτελεσματικό
  • Οι μεταφερθέντες φόροι θα πρέπει να παρέχουν επέκταση της φορολογικής ελευθερίας των Ο.Τ.Α
  • Οι μεταφερθέντες φορολογικοί πόροι θα πρέπει να συνοδευτούν και με την ενίσχυση της Τ.Α με νέες αρμοδιότητες.

Σε όλες τις μέχρι τώρα συναντήσεις της ΚΕΔΚΕ με τον κ. Πρωθυπουργό υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την φορολογική αποκέντρωση. Άμεσα, ως η πλέον εφικτή και υλοποιήσιμη λύση προτείνεται η συμμετοχή, εάν όχι η εξολοκλήρου διάθεση, των εσόδων του προγραμματιζόμενου Ενιαίου Φόρου Κατοχής Ακινήτων στην ΤΑ. Υπενθυμίζεται ότι σε όλες τις προηγμένες χώρες ο ΦΑΠ είναι φόρος της ΤΑ.

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΠ

Οι αλλαγές στο Νόμο 1828/89 θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ολοκληρωμένα στο σύνολο του οικονομικού συστήματος των ΟΤΑ και όχι αποσπασματικά. Ο συνδυασμός τους με την σύγκλιση της Ελληνικής ΤΑ με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, την ενίσχυση της φορολογικής εξουσίας και δυναμικότητας των ΟΤΑ και την φορολογική αποκέντρωση μπορεί να προσφέρει σημαντικές και βιώσιμες λύσεις.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ έντονα τα σημάδια «κόπωσης» του Ν. 1828/89, Τα προβλήματα που εντοπίζονται μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

α) στην αδυναμία του να παρακολουθήσει τις δαπάνες της Τ.Α.

β) στη διάρθρωση και κατανομή των επιχορηγήσεων.

α) Αδυναμία των εσόδων του Ν.1828 να παρακολουθήσει τις δαπάνες

Η αδυναμία των ΚΑΠ να παρακολουθήσουν την εξέλιξη των δαπανών της Τ.Α

~ εντείνεται με την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για μείωση των φορολογικών συντελεστών στο Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (ΦΕΦ&ΝΠ). Ως μόνη λύση προβάλλει η ενίσχυση και η πολυσυλλεκτικότητα των φορολογικών εσόδων που τους χρηματοδοτούν.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΡ ΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

2007 2006

Προβλέψεις Εκτιμήσεις

 

1. Προτείνεται η συμμετοχή στους ΚΑΠ του 10% των φορολογικών εσόδων του

ΦΠΑ.

Φόρος στο

 

Εισόδημα ΦΠΑ

1.

13.066.622.707

16.235.000.000

14.705.000.000

12.951.898.611

2. Τα τέλη κυκλοφορίας να γίνουν αποκλειστικός φόρος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Τ.Α. Τα έσοδα τους σήμερα, κατανέμονται ως εξής: 50% πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, 1 0% δευτερoβάθμια Αυτοδιοίκηση, 40% κεντρικό κράτος. Η αναπροσαρμογή των τελών να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ανά τριετία) μετά από σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΚΕ.

Τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας παρουσιάζουν μεγάλο ποσοστό χωρικής συγκέντρωσης στα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα και για το λόγο αυτό είναι καλύτερο να ενισχύουν τη φορολογική βάση των ΚΑΠ. Ζητούμενο είναι ' όλοι, οι φόροι που έχουν σχέση με το αυτοκίνητο, άρα και με τη δημιουργία, συντήρηση και επισκευή δρόμων, θέσεων στάθμευσης και συγκοινωνιακών υποδομών, αρμοδιότητες δηλαδή των σΤΑ, να μεταφερθούν στην Τ.Α.

ΚΡ ΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

 

2007

<strong>2006

2005

 

 

Προβλέψεις

Εκτιμήσεις

Πραγματοποιή σεις

 

 

 

Πραγματοποιήσεων

Τέλη

Κυκλοφορίας

815.000.000

774.000.000

705.000.000

οχημάτων

 

 

 

 

3. Το ΕΤΕΡΠΣ να ενταχθεί στους ΚΑΠ και να χρηματοδοτεί επιχειρησιακό πρόγραμμα με αντικείμενο τοπικές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και πολιτική προστασία. Τα έσοδα του ΕΤΕΡΠΣ κυμαίνονται ετησίως στα 60 εκ. ευρώ, στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι κρατήσεις από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

2005 Πραγματοποιήσεις

14.585.000.000

. Προέρχονται κυρίως από γεωγραφικά προσδιορισμένες (τοπκές) φορολογικές πηγές και ορισμένες διοικητικές κυρώσεις ή πρόστιμα που αποτελούν αντικίνητρο στη δημιουργία τοmκών εστιών ρύπανσης.

β) Προβλήματα στη διάρθρωση και κατανομή των επιχορηγήσεων

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι παρά την αύξηση των ΚΑΠ, η ΣΑΤΑ παραμένει στα ίδια επίπεδα σε ονομαστικές τιμές. Το γεγονός αυτό οφείλεται και στην αύξηση των ειδικών επιχορηγήσεων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

2. Να ενοποιηθούν και να ενσωματωθούν στη γενική επιχορήγηση οι περισσότερες από τις οριζόντιες δράσεις- ειδικές επιχορηγήσεις.

3. Να υιοθετηθούν οι προτάσεις της ΚΕΔΚΕ οι σχετικές με τα κριτήρια κατανομής

της ΣΑΤΑ.

3. Να επαναλειτουργήσει η τριμελής επιτροπή ΥΠΕΣΔΔΑ, ΥπΟικ, ΚΕΔΚΕ και να

,

δοθεί πρόσβαση στην ΚΕΔΚΕ σε όλες τις αποφάσεις τις σχετικές με τη

χρηματοδότηση ΟΤΑ.

6. ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ

Η ανάγκη των ΟΤΑ για οικονομική εξυγίανση συμβαδίζει με την αναζήτηση σύγχρονων χρηματοδοτικών λύσεων σχεδιασμένων ειδικά για να υποστηρίξουν όχι μόνο τις υποχρεώσεις αλλά και τις αναπτυξιακές τους πρωτοβουλίες.

Οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων θα πρέπει να συνδυαστούν με την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων.

Νομίζουμε ότι η Ελληνική ΤΑ είναι αρκετά ώριμη πλέον να ανοίξει τη συζήτηση στο . μεγάλο θέμα της χρηματοπιστωτικής της πολιτικής των ΟΤΑ και να ακολουθήσει την ευρωπαϊκή εμπειρία σχετικά με την ίδρυση δημοτικής τράπεζας

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

 

Η θέση μας πρέπει να βρει πρόσφορο έδαφος αφού κοινή συνισταμένη όλων είναι:

 Nα κατοχυρωθεί η ισότιμη θέση της Τ. Α στο ενιαίο οικονομικό σύστημα της χώρας, να

 διασφαλιστεί η οικονομική αυτοδυναμία και αυτοτέλεια, η διαφάνεια στη διαχείριση

 των οικονομικών, αλλά και να αντιμετωπιστούν τα άμεσα οικονομικά προβλήματα των δήμων, που αναζητούν λύση εδώ και χρόνια.

Έχοντας την αίσθηση ότι η προηγούμενη κυβέρνηση στα οικονομικά θέματα της Τ.Α δεν

 τόλμησε όσο έπρεπε, εκτιμούμε ότι ήρθε η ώρα να δει το θέμα με άλλη όψη και από

 διαφορετική γωνία για το οικονομικό μέλλον των τοπικών κοινωνιών.

 Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του έκτακτου συνεδρίου μας και καλή δύναμη στις

 προσπάθειες και τους στόχους μας.

 

Σας ευχαριστώ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΤΕΔΚ. Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ