18 Ιούν 2024 11:15

“Υποβολή στοιχείων των κτηνοτρόφων για τη σύνταξη των καταστάσεων χρήσης δημοτικών βοσκοτόπων 2012”


Από το Δήμο Πύλης ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των στοιχείων των κτηνοτρόφων

για τη σύνταξη των καταστάσεων χρήσης των δημοτικών βοσκοτόπων για το 2012

λήγει τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2012.

Παρακαλούνται όσοι δεν έχουν δηλώσει ακόμη να προσέλθουν άμεσα

στο Δημοτικό Κατάστημα στη Λυγαριά στη Γεωπονική Υπηρεσία.