«Υποβολή καίριων μελετών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας & στην αρμόδια Περιφέρεια».

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Υποβολή καίριων μελετών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας & στην αρμόδια Περιφέρεια».

Από την Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Πύλης εστάλησαν στην Αποκεντρωμένη Περιφέρεια Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αντίστοιχα οι φάκελοι των μελετών :
1ον: Το Β2 στάδιο της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο χωρικής & οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Πινδέων».
Η μελέτη αυτή είναι αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση του Υδροηλεκτρικού έργου Μεσοχώρας (Υ.Η.Ε.), με βάση την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού περιβάλλοντος και ενέργειας με θέμα «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον ποταμό Αχελώο, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..
Ρητά αναφέρεται στην εγκριθείσα ΑΕΠΟ ότι:
«Πριν την έμφραξη της σήραγγάς εκτροπής στην βάση του φράγματος να έχουν υλοποιηθεί οι παρακάτω όροι:
Η τροποποίηση του ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Πύλης και η τροφοδότησή του με τα νέα δεδομένα, με ενσωμάτωση του επανασχεδιασμού του οικισμού, με επέκταση των ορίων του, με ενσωμάτωση του μη κατακλυζομένου μέρους του, με τα τοπικό κέντρο σε προνομιούχα θέση, έτσι ώστε το μη κατακλυζόμενο τμήμα του υφιστάμενου οικισμού και η περιοχή επέκτασης-μετεγκατάστασης του οικισμού να αποτελούν ενιαία πολεοδομική ενότητα. Στο ΣΧΟΟΑΠ να λαμβάνεται πρόνοια βελτίωσης των συνθήκων και των χρήσεων γης και στην ευρύτερη του οικισμού περιοχής πέριξ της λίμνης που θα διαμορφωθεί.
2ον: «Εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλης Τ.Κ. Πύλης»

Μελέτη που προβλέπεται στο Γ.Π.Σ. Πύλης, όπου γίνεται ο καθορισμός των οικοδομικών τετραγώνων ως προς την δομή και την µορφή τους.
Καθορίζονται οι χρήσεις γης σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου και οι κοινωφελείς σε επίπεδο οικοπέδου.
Καθορίζεται η γενική διάταξη των κοινοχρήστων χώρων και προσδιορίζονται οι κοινωφελείς λειτουργίες.
Εμφανίζεται η γενική διάταξη των οδικών δικτύων καθώς και του δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων.
Απόλυτα ικανοποιημένος με την εξέλιξη αυτή εμφανίζεται ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας λέγοντας: «…Με γοργά βήματα γίνονται όλα όσα χρειάζονται για να καλυτερεύσει το μέλλον του Δήμου μας. Και στα μικρά και στα μεγάλα.
Γιατί μεγάλη υπόθεση είναι η υλοποίηση του Υδροηλεκτρικού έργου Μεσοχώρας. Με σεβασμό στο περιβάλλον, στην ήπια ανάπτυξη της περιοχής. Με σεβασμό στις δίκαιες απαιτήσεις – διεκδικήσεις των κατοίκων.
Γιατί μεγάλη υπόθεση είναι η οριστικοποίηση της επέκτασης του σχεδίου πόλης της Κοινότητας Πύλης για την εύρυθμη λειτουργία της οικιστικής ανάπτυξης, με όραμα προς τα μπροστά…».

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ