Υποβολή φακέλου ένταξης στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» 

Ανακοίνωση

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς που είχαν υποβάλει φάκελο ένταξης στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020 ότι σύμφωνα με ενημέρωση της Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας το Πληροφοριακό Σύστημα για τις ανακλήσεις –τροποποιήσεις ενταγμένων πράξεων στο Μέτρο 11 θα παραμείνει ανοικτό μέχρι και την 27η Μαΐου 2019 προκειμένου για την υποβολή σχετικών αιτημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τους μελετητές τους για αλλαγές που επιθυμούν.

 

Από το Δήμο Πύλης

Α.Τ.Τ.Ο.Ανάπτυξης

Σε ευχαριστώ!!!