Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των Δικαιούχων Παροχών Αγροτικής Εστίας στα Προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ από 05/06/2019 και θα διαρκέσει μέχρι τις 24/06/2019.