27 Φεβ 2024 12:14

Υπογράφτηκε το Καταστατικό για την ίδρυση της αστικής εταιρείας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Δίκτυο Δήμων Περιοχής Πίνδου»

Υπογράφτηκε χθες, Τρίτη 6 Ιουνίου,  το Καταστατικό για την ίδρυση της αστικής εταιρείας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα(Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία  «Δίκτυο Δήμων Περιοχής  Πίνδου» & τον διακριτικό τίτλο “Δίκτυο Πίνδος”.

Αυτό έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συμβαλλόμενοι στη νέα αστική εταιρεία «Δίκτυο Πίνδος»  είναι 11 ορεινοί Δήμοι, ήτοι:

Πύλης, Καλαμπάκας, Αγράφων, Μουζακίου, Αργιθέας, Λίμνης Πλαστήρα, Αμφιλοχίας, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Κεντρικών Τζουμέρκων, Βορείων Τζουμέρκων, καθώς και οι αναπτυξιακές:

Αναπτυξιακή Καρδίτσας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»,

«Αναπτυξιακή Τρικάλων-Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ», «Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Α.Α.Ε. ΟΤΑ» & «ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ & ΣΙΑ Σταγών», οι οποίες θα είναι μέτοχοι, χωρίς να έχουν συμμετοχή στο Δ.Σ..

Ορίστηκε  προσωρινό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον κ. Λαμ. Τσιβόλα -Δήμαρχος Αργιθέας, Αντιπρόεδρο τον κ. Μαρίνο Γαρνέλη- Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων, Γραμματέα τον κ. Θεόδ. Μπαμπαλή -Δήμαρχος Αγράφων, ενώ ο κ. Κ. Μαράβας ορίστηκε ως εκτελεστικός σύμβουλος της  «Δίκτυο Πίνδος».

 

Ως προσωρινή έδρα της νέας εταιρείας ορίστηκε η Λυγαριά με διαθέσιμες εγκαταστάσεις φιλοξενίας το δημοτικό κατάστημα του πρώην Δήμου Γόμφων, ενώ η μόνιμη έδρα θα αποφασιστεί σε επόμενη Γενική Συνέλευση.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει και παραρτήματα καθώς και γραφεία αντιπροσώπων της σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού στην οποία θα ορίζονται οι ιδιαίτεροι λόγοι εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και η έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι είκοσι (20) έτη και αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης του παρόντος καταστατικού στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου ενώ οι συμβαλλόμενοι μπορούν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του καταστατικού, με ειδική πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) να παρατείνουν και περαιτέρω την διάρκεια της δια του παρόντος συνιστώμενης Εταιρείας.

Ο σκοπός της αστικής Εταιρείας είναι κοινωφελής, εκπαιδευτικός και αναπτυξιακός και σε καμία περίπτωση δε θεωρείται κερδοσκοπικός -εμπορικός. Η Εταιρεία επικεντρώνει την δραστηριότητά της σε όλες τις περιοχές παρέμβασης των εταίρων της.

Σκοποί της Εταιρείας είναι:

 1. Η από κοινού και με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο δραστηριοποίηση για την προαγωγή των πολιτιστικών, μορφωτικών, κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων.
 2. Ειδικότερα η κοινή δράση και συνεργασία με επιστημονικά εκπαιδευτικά κέντρα, ιδρύματα της Ελλάδος και άλλων χωρών καθώς και με θεσμοθετημένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς.
 3. Η ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων, πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των μελών του δικτύου αλλά και με άλλους φορείς με παρόμοιους στόχους.
 4. Η οργάνωση κοινών προγραμμάτων (προβολής, διαφήμισης, περιβάλλοντος, πολιτισμού κ.λπ.)
 5. Η πρόσβαση στην πληροφόρηση με την αξιοποίηση των τραπεζών πληροφοριών και την χρήση νέων τεχνολογιών.
 6. Ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη του ορεινού όγκου της Πίνδου ως ενιαίο σύνολο, ο σχεδιασμός προτύπων, προδιαγραφών και μεθοδολογιών για την αντιμετώπιση αναπτυξιακών προβλημάτων, η προώθηση της συμπληρωματικότητας των δράσεων και των παρεμβάσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των τοπικών φορέων και των αναπτυξιακών εταιριών με στόχο αφενός την τήρηση και εφαρμογή των προτύπων και των προδιαγραφών και αφετέρου την ένταξη αυτών των παρεμβάσεων στην συνολική στρατηγική για την ανάπτυξη των ορεινών όγκων.
 7. Η τεχνική υποστήριξη των μελών του δικτύου για την προετοιμασία, διεκδίκηση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, τον συντονισμό των προγραμμάτων και την ένταξη στην συνολική στρατηγική για την ανάπτυξη της Πίνδου.
 8. Η έρευνα με στόχο το σχεδιασμό καινοτόμων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προβλημάτων και στην εκπαίδευση με στόχο την σύνθεση των θεωρητικών προσεγγίσεων με τις πρακτικές εφαρμογές μέσα από την συνεργασία με Ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια.
 9. Η μεταφορά τεχνολογίας για τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό των μικρών επιχειρήσεων, το σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών με έμφαση στην αναβίωση παραδοσιακών τεχνικών με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
 10. Το σχεδιασμό επικοινωνιακής πολιτικής για την ενιαία προβολή της περιοχής, των προϊόντων και των υπηρεσιών της Πίνδου.
 11. Την εκπαίδευση στελεχών των επιχειρήσεων, των αναπτυξιακών εταιριών και των τοπικών φορέων, αιρετών και παραγωγών για την προώθηση της καινοτομίας, τον σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών υπέρβασης του κοινωνικού αποκλεισμού, την προβολή και προώθηση της περιοχής, των προϊόντων και των υπηρεσιών.
 12. Την οργάνωση και προετοιμασία μιας συνολικής αναπτυξιακής πρότασης με την μορφή «Λειτουργικού Προγράμματος για την ΠΙΝΔΟ» με προοπτική να ενταχθεί για χρηματοδότηση σε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράμματα.
 13. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων, η αναζήτηση χρηματοδοτήσεων μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων και συλλογικών εισφορών και η διερεύνηση δημιουργίας εσόδων από την παροχή υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής.

Στην σύσκεψη, εκτός των προαναφερόμενων που αποτελούν & το προσωρινό Δ.Σ. της εταιρείας, παραβρέθηκαν: η κ. Αικ. Ζαρκάδα-Παπαστεργίου- Αντ/ρχος Λίμνης Πλαστήρας, η κ. Ευ. Τσιούφη – Αντ/ρχος Τεχνικών Έργων Δ. Μουζακίου, ο κ. Γιάννης Σιντελές/Δήμαρχος Β. Τζουμέρκων, ο κ. Ν. Χούτας-Αντ/ρχος Αμφιλοχίας, ο κ. Χρ. Σινάνης- Δήμαρχος Καλαμπάκας, ο κ. Κ. Ράντος- Αντ/ρχος Καλαμπάκας, ο κ. Βασ. Μπέλλης- Γεν. Δ/ντής ΑΝ.ΚΑ., ο κ. Βασ. Τσιτσιρίγκος- Γεν. Δ/ντής ΟΑΣΕ ΑΕ. και ο κ. Χρ. Γκρέκος- Δ/ντής «ΚΕΚ Σταγών».

Στον χώρο της σύσκεψης παραβρέθηκαν ακόμη οι Αντ/ρχοι κ.κ. Άρης Τζάνης, Σωτ. Χατζής & Κ. Μπαλατσούκας, οι δημ. σύμβουλοι Θαν. Γιαννοτάκης, Σωτ. Αγγέλης, Νικ. Τόλιας και  η Πρόεδρος της Τ.Κ. Πύλης κ. Μαρίνα Πανάγου.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ