Υπογράφτηκε στο Δημαρχείο Πύλης η σύμβαση έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

Υπογράφτηκε στο Δημαρχείο Πύλης η σύμβαση έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

Μεταξύ του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα και του αναδόχου του έργου κ. Σουλεμέτση Ελένης.

Έργου με Προϋπολογισμό δαπάνης 73.464,03 μετά του Φ.Π.Α., με χρηματοδότηση από την ΣΑΤΑ του Δήμου Πύλης και πόρους του ΥΠΕΣ – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Το έργο καλύπτει ανάγκες των Σχολικών κτιρίων, κατά κύριο λόγο Στουρναραίϊκων – Γ.Ε.Λ. Πύλης – Ελάτης – Λυγαριάς.

Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις που θα γίνουν αφορούν κυρίως  σε οικοδομικές εργασίες συντήρησης στεγών και τοιχοποιίας αλλά και γενικότερα σε  εργασίες συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων .

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Δήμαρχος δήλωσε ικανοποιημένος με το γεγονός λέγοντας «…Η ευαισθησία μας απέναντι στα παιδιά, στην μαθητιώσα νεολαία δεν είναι ζητούμενο. Απεναντίας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα μας. Στο πλαίσιο αυτό αναθέτουμε την σύμβαση για την εκτέλεση του παραπάνω έργου για τα σχολικά κτίρια και την αποκατάσταση των ζημιών. Πάντα με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα…..».

 

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ