Υπογράφτηκε καινούργια σύμβαση στον Δήμο Πύλης. Έργου με Προϋπολογισμό δαπάνης 620.000,00 Ευρώ.

Υπογράφτηκε καινούργια σύμβαση στον Δήμο Πύλης.

Μεταξύ του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Μαράβα και του κ. Μάντζιου Παναγιώτη – αναδόχου του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πύλης».

Έργου με Προϋπολογισμό δαπάνης 620.000,00 Ευρώ.

Με αριθμό μελέτης 17/2017 και με εξασφαλισμένη πίστωση προερχόμενη από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».

Ικανοποιημένος δήλωσε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Μαράβας λέγοντας:

«…Δεν υπάρχει πιο όμορφο συναίσθημα στην πολιτική όταν γίνονται πράξη αυτά που πρέπει για τους «πολλούς».

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου ο πρωτογενής τομέας εξασφαλίζει αμεσότητα, ασφάλεια στην πρόσβαση αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων καθώς και στην μεταφορά των προϊόντων.

Ευχαριστώ τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για την  προσπάθειά  τους και τα αποτελέσματά τους…».

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ