Υπογραφή Σύμβασης από τον Δήμαρχο Πύλης Κωνσταντίνο Μαράβα «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Οικισμού Δήμου Πύλης» Στην Τοπική Κοινότητα Ροπωτού

Στο πλαίσιο εκπόνησης Μελέτης  με τίτλο «Μελέτη  Γεωλογικής Καταλληλότητας –Οικισμού- Δήμου Πύλης»  στην Τοπική Κοινότητα Ροπωτού, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Πύλης κ. Κων/νου Μαράβα με τον Ανάδοχο Μελετητή κ. Ανέστη Αβραμίδη, κατόπιν της  υπογραφείσας σχετικής  Σύμβασης.

Παρόντες ήταν ο Διευθυντής Πολεοδομίας του  Δήμου Πύλης κ.  Στέφανος Παιδής  ο Δημοτικός   Σύμβουλος κ. Άρης Τζάνης  και η κ. Παναγιώτα Λαμπρογιώργου Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Δασολόγος  του Δήμου Πύλης.