24 Ιούν 2024 03:03

Υπογραφή Σύμβασης Κατασκευής Έργου στο Δημαρχείο Πύλης

Στο Δημαρχείο Πύλης την Πέμπτη 12/6/2015  έγινε η υπογραφή σύμβασης κατασκευής Έργου, από τον  δήμαρχο Πύλης Κωνσταντίνο  Μαράβα και την Εργολάβο του έργου κ. Ιωάννα Ζαφείρη, που αφορά «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου» με το ποσό των 111,954,17 ευρώ. Και θα έχει διάρκεια κατασκευής έξη μηνών.
Η πίστωση προέρχεται από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με συνχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.
Η μελέτη  συντάχτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύλης.