24 Ιούν 2024 04:35

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Γ.Π.Σ

Υπογράφτηκε στο Δημαρχείο Πύλης η σύμβαση ανάθεσης της μελέτης εκπόνηση τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Πύλης, μεταξύ του Δημάρχου κ. Κώστα Κουφογάζου και της μελετητικής εταιρείας “Χωροδυναμική- Έφης Καραθανάση και Συνεργάτες”.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπογράφτηκε στο Δημαρχείο Πύλης η σύμβαση ανάθεσης της μελέτης εκπόνηση τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Πύλης, μεταξύ του Δημάρχου κ. Κώστα Κουφογάζου και της μελετητικής εταιρείας <<Χωροδυναμική- Έφης Καραθανάση και Συνεργάτες>>. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 110.610 ευρώ και ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 6 μήνες από την ημερομηνία εγγραφής του πρωτοκόλλου εγκατάστασης. Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης αναθεώρησης του Γ.Π.Σ. γεγονός θα είναι η πολεοδομική ανασυγκρότηση του δ.δ. Πύλης και των δημοτικών διαμερισμάτων. Με τη μελέτη επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη ρύθμιση του χώρου εντός και εκτός των σχεδίων των πόλεων και οικισμών, έτσι ώστε η ικανοποίηση αναγκών ένταξης περιοχών σε σχέδια ή προς πολεοδόμηση ζώνες να εξισορροπείται με τις απαιτούμενες ρυθμίσεις προστασίας, κυρίως στον εξωαστικό χώρο.

Οι μικροί οικισμοί, των οποίων μέχρι σήμερα η ρύθμιση γινόταν μεμονωμένα, χωρίς να είναι απόρροια γενικότερου σχεδιασμού, τώρα εντάσσονται σε ευρύτερα οικιστικά σύνολα, είτε μιας μεγαλύτερης πόλης, είτε ενός πλέγματος μικρών οικισμών, και κατ' αυτόν τον τρόπο η οικιστική τους οργάνωση εναρμονίζεται με τους γενικότερους στόχους του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα νέα ΓΠΣ και τα ΣΧΟΟΑΠ συνιστούν κατ' ουσίαν τοπικά χωροταξικά, εφ' όσον ρυθμίζουν συγχρόνως και την εντός και την εκτός σχεδίου περιοχή των νέων διευρυμένων Δήμων, παρέχοντας το πλαίσιο για τη χωρική τους οργάνωση.