19 Ιούν 2024 00:28

Υπογραφή Σύμβασης Έργου στο Δημαρχείο Πύλης

Υπογραφή Σύμβασης Έργου στο Δημαρχείο Πύλης
Ενώπιον του δημάρχου Κων/νου Μαράβα και του Ανάδοχου του έργου
Νικολάου Κωτούλα.
«Κατασκευή Πεζοδρομίων και Αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης»
Υπογράφτηκε στο Δημαρχείο Πύλης η Σύμβασης Έργου, μεταξύ του δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Μαράβα και του Ανάδοχου του έργου κ. Νικολάου Κωτούλα, που αφορά «Κατασκευή Πεζοδρομίων και Αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης», προϋπολογισμού Μελέτης 620.000 Ευρώ.
Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδα 2007-2013» με την συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.
Ανάδοχος.. Αφοί Κωτούλα Τεχνική Κατασκευαστική Ο.Ε.
Σκοπός του έργου είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του οικισμού με την διαμόρφωση και κατασκευή πεζοδρόμων οι οποίοι είναι χαρακτηρισμένοι ως πεζόδρομοι στην πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πύλης.
Συγκεκριμένα οι πεζόδρομοι που θα ανακατασκευαστούν είναι στην περιοχή της επέκτασης του σχεδίου πόλεως.
Τα πεζοδρόμια που θα ανακατασκευαστούν είναι στην περιοχή των σεισμοπλήκτων στην επέκταση του σχεδίου πόλεως, έμπροσθεν του Δημαρχείου Πύλης και περιμετρικά της κεντρικής πλατείας.
Να σημειώσουμε ότι το παραπάνω έργο ξεκίνησε άμεσα.