Υπογραφή Σύμβασης Έργου στο Δημαρχείο Πύλης

Υπογραφή Σύμβασης Έργου στο Δημαρχείο Πύλης
Από τον Δήμαρχο Κωνσταντίνου Μαράβα και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ Χρήστο Μπακάλη

Τα Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου στο Δημαρχείου Πύλης υπεγράφη Σύμβαση έργου που αφορούσε «Ύδρευση Οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου, από τον Δήμαρχο Πύλης κ. Κων/νο Μαράβα και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ κ. Χρήστο Μπακάλη.
Το παραπάνω έργο χρηματοδοτείται από τα ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020-Συχρηματοδότηση ΕΤΠΑ –προϋπολογισμός 162.601,63 Ευρώ – Ίδιοι πόροι ΔΕΥΑ Πύλης 39,024,39 ευρώ